กิจกรรมในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กลับสู่หน้าหลัก

.ท.หญิง พรพิมล ฯ /ประชาสัมพันธ์ อย.โทร.2 - 5059  

.

NEXT.

ประชุมฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ ๗/๖๑  <<<

 

    พล.อ.ต.สมควร  รักดี   เสธ.อย.เป็นประธานในการประชุมฝ่ายอำนวยการ อย. ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๖๑  เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ประชุมปรับโครงสร้างและอัตราทหารกองประจำการ  <<<

 

     พล.อ.ต.สมควร  รักดี   เสธ.อย.เป็นประธานในการประชุมปรับโครงสร้างและอัตราทหารกองประจำการ  เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ณ บน.๔<<<

 

    พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ในส่วนของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับและร่วมชมการตรวจสอบ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

.

ตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ณ บน.๔๑ <<<

 

    พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(ผบ.ศทย.อย.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ในส่วนของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์  วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง รอให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

.

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล<<<

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  นำข้าราชการ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)  เมื่อวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

    

.

.

รอง เสธ.ทอ.และ  ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมการฝึก "ราชวัลลภเริงระบำ"  Hop to the bodies slams”<<<Untitled-6image004

    พลอากาศโท มนัส  วงษ์วาท  รองเสนาธิการทหารอากาศ  และ พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ตรวจเยี่ยมการฝึกการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ “Hop to the bodies slams” ของ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น  เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐<<<Untitled-6image004

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

.

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ก.ค.๖๑ <<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป  เมื่อวันพุธที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ในการนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกทุกเดือนเป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

.

.

อย.ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ประชุมหารือการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ <<<Untitled-6image004

 

     พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์   ผบ.ศทย.อย. ร่วมกับ คุณสุกัญญา  ภู่พัฒนากุล  ผู้อำนวยการ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางาน และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ สังกัด ทอ.หลังปลดประจำการ  เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑  ณ ห้องประชุม อย.(๒)

.

ประชุม อย.ครั้งที่ ๖/๖๑  <<<Untitled-6image004

 

   พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๖/๖๑  เมื่อ ๓ ก.ค.๖๑  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

 

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน. <<<Untitled-6

 

      พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เพื่อหาตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งขันระหว่างเหล่าทัพ โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน. <<<Untitled-6

 

  พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ซึ่งกองทัพอากาศได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระหว่างกองพันทหารอากาศโยธินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน เพื่อหาตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งขันระหว่างเหล่าทัพ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

 เสธ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดสุนัขทหารสนับสนุนภารกิจ กกล.ทอ.ฉก.๙  ณ พัน.อย.บน.๕๖ <<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี สมควร  รักดี  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมชุดสุนัขทหารสนับสนุนภารกิจ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ

.

เสธ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กกล.ทอ.ฉก.๙ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมควร  รักดี  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต  กนกแก้ว  ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ

.

บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมการดูแลสุขภาพกำลังพล อย.” <<<Untitled-6


    พล.อ.ต.มนัส   ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการดูแลสุขภาพกำลังพล อย.” เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม อย.(๒)

 

.

.

ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม ดย.ทอ.อย.(นขต.อย.) <<<Untitled-6


    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์  เทภาสิต  ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ

.

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน.๒๓<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย พงค์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในฐานะหัวหน้าคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

.

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน.๒๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศ ของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดแผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑

.

พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ขอลาอุปสมบท <<<Untitled-6image004


    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอลาอุปสมบทของข้าราชการสังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

เสธ.อย./ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ อย.  <<<Untitled-6image004

 

   พล.อ.ต.สมควร  รักดี  เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย.เดือน มิ.ย.๖๑ กรณีพิเศษ เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น  เมื่อวันที่   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม ศทย.อย.(นขต.อย.)  <<<Untitled-6image004


    พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ศทย.อย. เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ โดยมี พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ

 

.

.

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๖๑/๑<<<Untitled-6image004

 

  พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

ผบ.อย.เยี่ยมชมการฝึกซ้อม "ราชวัลลภเริงระบำ"  Hop to the bodies slams<<<Untitled-6image004

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เยี่ยมชมการฝึกซ้อมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams ก่อนที่จะส่งไปแข่งขันในระดับกองทัพไทยในห้วงเดือนสิงหาคม ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

    การฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams เป็นการฝึกพระราชทาน เพื่อให้ทหารใช้ในการฝึกเพื่อผ่อนคลาย จากการฝึก การปฏิบัติหน้าที่ ที่แสดงความพร้อมเพรียง สง่างาม เข้มแข็ง รุกรบ ที่ทรงพระราชทาน เป็นแบบธรรมเนียมการฝึก ของทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ Royal Guard

.

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าและบุคคลสำคัญ<<<Untitled-6

 

    พล.อ.ต.สมควร  รักดี  เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าและบุคคลสำคัญต่างประเทศที่จะเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่  ๖๙<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

 หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙ ใช้ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  มีผู้เข้ารับการศึกษา เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน  ๓๓ คน, สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ คน, สังกัด กองทัพบก จำนวน ๒ คน, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ คน และนักเรียนจ่าอากาศ (เหล่า อย., สห. ชั้น ปี ที่ ๒)จำนวน ๑๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน

.

ทอ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันกีฬาทางอากาศ<<<Untitled-6

 

   น.อ.ธีรภัทร  ปล้องทอง  หน.คณะ นักกีฬาร่มร่อนและร่มบิน ทอ. เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อน ละร่มบินกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๖๑ ระหว่าง ๑ – ๘ มิ.ย.๖๑ ณ ค่ายพระราม ๖ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

     ผลการแข่งขันประเภทร่มร่อน ทอ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาประกอบด้วย พ.อ.อ.พรพจน์  สมหาญ สังกัด  กรม ปพ.อย., จ.อ.ดนัย  ดีนวลพะเนาว์  สังกัด  ดย.ทอ.อย., จ.อ.วรวิทย์  วิทยานนท์  สังกัด  บน.๒,  นาย วิกรานต์  แก้วมะ  สังกัด  สพ.ทอ.และ นาย ถวิล  มณีฉาย  สังกัด  บน.๒

.

ประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ <<<Untitled-6

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะฯ เดินทางมาประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยในสายวิทยาการ อย. ได้ทราบนโยบายผู้บัญชาการ แนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรการฝึกพลทหารกองประจำการของ อย. พ.ศ.๒๕๕๗

      โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน  มิ.ย.<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป  เมื่อวันพุธที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ในการนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกทุกเดือนเป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

.

.

ผบ.อย./ประชุม อย.ครั้งที่ ๕/๖๑  <<<Untitled-6

 

  พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๕/๖๑  เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๑  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลเข้ารับฟังการสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบฯ  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

การตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

   พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผบ.อย.นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.

ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ โดยมี พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย.เป็นประธาน คณก.ตรวจสอบฯ

.

เสธ.อย.และคณะเยี่ยมชมความพร้อมปฏิบัติการ ศปก.บน.๔ จว.นครสวรรค์ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะเยี่ยมชมความพร้อมปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ

 

.

รอง ผบ.อย./ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๒/๖๑<<<Untitled-6

 

   พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๑ เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

การประชุมเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

   น.อ.ดนัย สินธุชัย รอง เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

NEXT.

ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิง จตอ.RBS-70 และ จตอ.QW-2 ปี ๖๑<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ จรวดต่อสู้อากาศยาน QW-2 ประจำปี ๖๑  ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เดชา วามะสิงห์ ผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ

.

ผบ.อย.และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ปพ.อย.(นขต.อย.)<<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก คัชโภชน์  จ่าปะคัง ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ

.

พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<Untitled-6

 

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

ประชุมการเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

สธน.ทอ.สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สุรสีห์   สิมะเศรษฐ์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับฟังการสรุปผลการตรวจตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ  ประจำปี ๖๑  โดยมี  นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญ  เป็นหัวหน้าคณะสรุปผลการตรวจฯ  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมเจริญจรัมพร  

.

สธน.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สุรสีห์   สิมะเศรษฐ์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ  ประจำปี ๖๑ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านพระธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมเจริญจรัมพร

  

.

ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ทย.รอ.อย.<<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ  ฟองชล   ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ 

.

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ทุนกองทัพอากาศ จำนวน ๒๔ ทุน รวมเป็นเงิน ๗๒,๕๐๐.- บาท และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด จำนวน ๒๖๑ ทุน รวมเป็นเงิน ๗๕๑,๐๐๐.-บาท  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

   พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุตรที่เรียนดี และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกองทัพอากาศ

.

ผบ.อย.และคณะตรวจเยี่ยม กรม ตอ.รอ.อย.<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ ฯ โดยมี นาวาอากาศเอก เดชา  วามะสิงห์  ผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ 

.

พิธีเปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่  ๖๙<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

 หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙ ใช้ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  มีผู้เข้ารับการศึกษา เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน  ๓๓ คน, สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ คน, สังกัด กองทัพบก จำนวน ๒ คน, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ คน และนักเรียนจ่าอากาศ (เหล่า อย., สห ชั้น ปี ที่ ๒)จำนวน ๑๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน

.

อย. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย สภากาชาดไทย<<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายโดยสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จำนวน 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

.

อย.ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน พ.ค.๖๑ <<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป  เมื่อวันพุธที่ ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ในการนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกทุกเดือนเป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

.

อย.จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระดับผู้เชี่ยวชาญ ฯ(JTAC & CCT SMEE THAILAND 2018)<<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ Lt Col Raed Gyekis  เป็น หน.คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการบจากหน่วย 194th ASOG Washington ANG  และมอบหมายให้  พลอากาศตรี สมควร   รักดี   เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนระดับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเจ้าหน้าที่ควบคุมการรบ(JTAC & CCT SMEE THAILAND 2018) เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

 

.

อย.จัดพิธีปลดทหารฯ รุ่นปี ๕๙ /๑<<<Untitled-6

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการรุ่นปี ๕๙ ผลัดที่ ๑ และทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ซึ่งรับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร ๒๔๙๗ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๒๖ คน ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

.

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ณ กองบิน ๒๑  <<<Untitled-6

 

นาวาอากาศเอก ทศกร  กายเพชร  ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

.

  พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ดย.ทอ.อย.ปี ๖๑<<<Untitled-6

 

  น.อ.เอกศักดิ์  เทภาสิต  ผบ.ดย.ทอ.อย.เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องเทศกาลสงกรานต์กองดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๖๑ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑ ณ ดย.ทอ.อย.

 

.

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ ณ  กองบิน ๒๓  <<<Untitled-6

 

  นาวาอากาศเอก ทศกร  กายเพชร ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโรงเก็บไทแอม กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

 

.

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ กองบิน ๑ <<<Untitled-6

 

นาวาอากาศเอก ทศกร  กายเพชร   ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ กองบิน ๑ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒โดยมี นาวาอากาศโท คัมภีร์ กุญชรเพชร ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

 

.

พิธีปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก พันเทพ   เนียมพลอย   ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร   จีนะวัฒน์   เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ  ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

.

พิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ณ กองบิน ๔๑<<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก ทศกร  กายเพชร  ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบการฝึกภาค  เป็นประธานคณะตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

.

การฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ ณ บน.๑ ประจำปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

  นาวาอากาศเอก จณัตว์  ภัทรดิลก   รองผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/ หัวหน้าส่วนวางแผนการฝึกพร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาวางแผนการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร  จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

 

.

ตรวจสอบ ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ณ  กองบิน ๒<<<Untitled-6

 

  นาวาอากาศเอก ทศกร  กายเพชร ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส  เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามฝึก กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๑

 

.

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา กรม ทย.รอ.อย.<<<Untitled-6

 

  น.อ.วรชาติ   ฟองชล  ผบ.กรม ทย.รอ.อย.  เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๖๑ และสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นศิริมงคล  เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๑    กรม ทย.รอ.อย.

 

.

ตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ณ  กรม ทย.รอ.อย.<<<Untitled-6

 

   นาวาอากาศเอก ธนัญชัย  พึ่งทัศน์  เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑    กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ  ฟองชล  ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินฯ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบ

 

.

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา  กรม ปพ.อย.<<<Untitled-6

 

    น.อ.คัชโภชน์  จ่าปะคัง  ผบ.กรม ปพ.อย. เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๖๑ ในงานได้จัดให้มีการประกวดการแต่งชุดไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  และการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสามัคคีให้กับข้าราชการภายในหน่วย  เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๑    กรม ปพ.อย.

 

.

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา อย. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑    กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

.

พิธีเปิดการปฐมนิเทศ และชี้แจงการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี ๖๑ <<<