กิจกรรมในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กลับสู่หน้าหลัก

.ท.หญิง พรพิมล ฯ /ประชาสัมพันธ์ อย.โทร.2 - 5059  

.

NEXT.

เยี่ยมคำนับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น<<<image003image004

 

    พลอากาศตรี สมควร  รักดี   เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี Masahito Goto รองผู้อำนวยการกองบริหารโครงการด้านระบบอากาศยาน องค์กรจัดหา เทคโนโลยีและส่งกำลังบำรุง กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น(ATLA) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยและความร่วมมือทางเทคโนโลยีในอนาคต เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ <<<image003image004

 

    พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผบ.อย.<<<image003image004

 

    พล.อ.ต.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รอง ผบ.อย. นำข้าราชการ อย. ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.ภูมิใจ ชัยพันธุ์  ผบ.อย. เมื่อ ๖ ก.ย.๖๑ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ก.ย.๖๑<<<image003image004

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

     ในการนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกทุกเดือนเป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว  

..

ประชุม อย.ครั้งที่ ๘/๖๑<<<image003image004

 

    พล.อ.ท.ภูมิใจ ชัยพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๘/๖๑ เมื่อ ๓ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

.

พิธีปิดการสัมมนาการจัดทำคู่มือการเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB)<<<image003image004

 

    พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาการจัดทำคู่มือการเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB) ประจำปี ๖๑ ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

.

พิธีเปิดการสัมมนาการจัดทำคู่มือการเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB)<<<image003image004

 

   พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดทำคู่มือการเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB) ประจำปี ๖๑ ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนสายงานข่าวของกองทัพอากาศจากที่ตั้งดอนเมือง และกองบิน

.

 พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕<<<image003image004

 

   พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท  ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๖๑ ณ สโมสรทหารบก เมื่อ ๒๓ ส.ค.๖๑  โดยมี พล.อ.ต.สมชาย  พงศ์พระธานี  รอง ผบ.อย.(๑), พล.อ.ต.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รอง ผบ.อย.(๒) และ พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย. เป็นผู้แทน ทอ.ร่วมประดับเครื่องหมาย

.

พิธีเปิดโครงการสัมมนาปัญหาและข้อขัดข้องสายงานสัสดี<<<image003image004

  น.อ.วิญญา  โพธิ์คานิช  รอง เสธ.อย.(๒) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาปัญหาและข้อขัดข้องสายงานสัสดี  ระหว่าง ๒๒-๒๔ ส.ค.๖๑  ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ จว.ชลบุรี

.

..

ประชุม คณก.พิจารณาการมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ <<<image003

 

    พล.อ.ต.สมควร รักดี เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุม คณก.พิจารณาการมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถต่างๆของ อย.เป็นกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๒/๖๑ เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

 เสธ.อย.และคณะ ตรวจความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี<<<image003

 

    พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะ ตรวจความพร้อมปฏิบัติการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ

.

ครูและคณะ นทน.หลักสูตร ทหารอากาศโยธินชั้นประทวน รุ่นที่ ๓ เยี่ยมชม ศยพ.ศปก.ทอ<<<image003

 

    น.อ.นิวัติ  พูนสิน  นปก.อย. ให้การต้อนรับ ครูและคณะ นทน.หลักสูตร ทหารอากาศโยธินชั้นประทวน รุ่นที่ ๓ เยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

ทอ.ยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติ <<<image003

 

   กองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑ ณ  ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

.

 ประชุมฝ่ายอำนวยการ อย.ครั้งที่ ๘/๖๑ <<<image003

 

 

    พล.อ.ต.สมควร  รักดี   เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมฝ่ายอำนวยการ อย.ครั้งที่ ๘/ เมื่อ ๙ ส.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

การประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๓/๖๑ <<<image003

 

   พล.อ.ต.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๓/๖๑ เมื่อ ๗ ส.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

1page

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ส.ค.๖๑<<<image003

 

   พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป  เมื่อวันพุธที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ในการนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกทุกเดือนเป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

 

.

13

การประชุม อย.ครั้งที่ ๗/๖๑ <<<image003

 

   พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๗/๖๑ เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

ผบ.ทอ.มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทอ.ปี ๖๑ <<<image003

 

   พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๖๑ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ โดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบํา" Hop to the bodies slams ของกองทัพอากาศ ประจําปี๒๕๖๑

  - ชนะเลิศ ได้แก่ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน๒กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

  - รองชนะเลิศ ได้แก่ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

รางวัลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑

  - ชนะเลิศ ได้แก่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

  - รองชนะเลิศ ได้แก่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

.

12

พิธีทำบุญ งานวันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย.ครบรอบ  ๕๖  ปี <<<image003

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ฯ โดยมี พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ

 

.

11

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย.ครบรอบ  ๕๖  ปี<<<image003

 

   พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

.

10

อย.ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล<<<image003

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ณ ณ Agg00 (พระตำหนักที่ประทับ ดอนเมือง)  เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

.

.

9

พิธีเปิดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปี ๖๑ <<<image003

 

   พลอากาศตรีสมชาย   พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี พระราชธรรมนิเทศ(พะยอม กัลยาโน) บรรยายธรรม ให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการหน่วย ปลอดจากยาเสพติด ด้วยวิถีชาวพุทธ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

8

การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" <<<image003

 

    การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams ของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๖๑ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

    - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๖๑  พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด  รองเสนาธิการทหาร,  พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และ พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ร่วมชมการตรวจสอบฯ

    - วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๖๑ พลอากาศเอก วันชัย  นุชเกษม  เสนาธิการทหารอากาศ, พลอากาศเอก วงศกร  เปาโรหิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ, พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และ พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ร่วมชมการตรวจสอบฯ

    การแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams เป็นการฝึกพระราชทาน เพื่อให้ทหารใช้ในการฝึกเพื่อผ่อนคลาย จากการฝึก การปฏิบัติหน้าที่ ที่แสดงความพร้อมเพรียง สง่างาม เข้มแข็ง รุกรบ ที่ทรงพระราชทาน เป็นแบบธรรมเนียมการฝึก ของทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ Royal Guard ซึ่งกองทัพอากาศจะส่งเข้าแข่งขันในกองทัพไทยในเดือนสิงหาคมนี้

.

7

ชนอ.อย คว้าแชมป์ฟุตบอลดิวิชั่น 1 ชนอ.คัพ ประจำปี 61 <<<image003

 

พิธีปิด ฟุตบอล ขนอ.คัพ ปี61 เมื่อ 20 ก.ค.61 ชนอ.อย ชนะ ชนอ.ชย.ทอ. 4-3 คว้าแชมป์ฟุตบอลดิวิชั่น 1 ชนอ.คัพ ประจำปี 61  ณ สนาม รร.นนก.

 

.

6

ตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ  ณ บน.๑ จว.นครรราชสีมา<<<image003

 

   พลอากาศโท วีรพงษ์  นิลจินดา เจ้ากรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ พลอากาศตรี สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑  ในส่วนของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ นครราชสีมา  โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร  จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ  ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑

.

.

4

การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ <<<image003

 

   พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผบ.อย.และภริยา พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา อย.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

.

3

ตรวจการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ  รร.การบิน จว.นครปฐม<<<image003

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ในส่วนของ กองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

2

ตรวจการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ  ณ บน.๒ จว.ลพบุรี<<<image003

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยคณะ ตรวจการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการการบิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

ประชุมฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ ๗/๖๑  <<<image003

 

    พล.อ.ต.สมควร  รักดี   เสธ.อย.เป็นประธานในการประชุมฝ่ายอำนวยการ อย. ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๖๑  เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ประชุมปรับโครงสร้างและอัตราทหารกองประจำการ  <<<image003

 

     พล.อ.ต.สมควร  รักดี   เสธ.อย.เป็นประธานในการประชุมปรับโครงสร้างและอัตราทหารกองประจำการ  เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ณ บน.๔<<<image003

 

    พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ในส่วนของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับและร่วมชมการตรวจสอบ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

.

ตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ณ บน.๔๑ <<<image003

 

    พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(ผบ.ศทย.อย.) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจสอบการแข่งขันและคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ในส่วนของ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์  วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง รอให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

.

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล<<<image003

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  นำข้าราชการ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)  เมื่อวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

    

.

.

รอง เสธ.ทอ.และ  ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมการฝึก "ราชวัลลภเริงระบำ"  Hop to the bodies slams”<<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท มนัส  วงษ์วาท  รองเสนาธิการทหารอากาศ  และ พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ตรวจเยี่ยมการฝึกการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ “Hop to the bodies slams” ของ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น  เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐<<<Untitled-6image004

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

.

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ก.ค.๖๑ <<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป  เมื่อวันพุธที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ในการนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกทุกเดือนเป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

.

.

อย.ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ประชุมหารือการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ <<<Untitled-6image004

 

     พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์   ผบ.ศทย.อย. ร่วมกับ คุณสุกัญญา  ภู่พัฒนากุล  ผู้อำนวยการ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางาน และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ สังกัด ทอ.หลังปลดประจำการ  เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑  ณ ห้องประชุม อย.(๒)

.

ประชุม อย.ครั้งที่ ๖/๖๑  <<<Untitled-6image004

 

   พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๖/๖๑  เมื่อ ๓ ก.ค.๖๑  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

 

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน. <<<Untitled-6

 

      พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เพื่อหาตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งขันระหว่างเหล่าทัพ โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน. <<<Untitled-6

 

  พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ซึ่งกองทัพอากาศได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระหว่างกองพันทหารอากาศโยธินต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน เพื่อหาตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งขันระหว่างเหล่าทัพ โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

.

 เสธ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดสุนัขทหารสนับสนุนภารกิจ กกล.ทอ.ฉก.๙  ณ พัน.อย.บน.๕๖ <<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี สมควร  รักดี  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมชุดสุนัขทหารสนับสนุนภารกิจ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ

.

เสธ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กกล.ทอ.ฉก.๙ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมควร  รักดี  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต  กนกแก้ว  ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ

.

บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมการดูแลสุขภาพกำลังพล อย.” <<<Untitled-6


    พล.อ.ต.มนัส   ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการดูแลสุขภาพกำลังพล อย.” เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม อย.(๒)

 

.

.

ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม ดย.ทอ.อย.(นขต.อย.) <<<Untitled-6


    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์  เทภาสิต  ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ

.

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน.๒๓<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย พงค์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในฐานะหัวหน้าคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

.

ตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ทอ. ณ บน.๒๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศ ของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดแผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑

.

พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ขอลาอุปสมบท <<<Untitled-6image004


    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอลาอุปสมบทของข้าราชการสังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

เสธ.อย./ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ อย.  <<<Untitled-6image004

 

   พล.อ.ต.สมควร  รักดี  เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย.เดือน มิ.ย.๖๑ กรณีพิเศษ เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น  เมื่อวันที่   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม ศทย.อย.(นขต.อย.)  <<<Untitled-6image004


    พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ศทย.อย. เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ โดยมี พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ

 

.

.

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๖๑/๑<<<Untitled-6image004

 

  พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.

ผบ.อย.เยี่ยมชมการฝึกซ้อม "ราชวัลลภเริงระบำ"  Hop to the bodies slams<<<Untitled-6image004

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เยี่ยมชมการฝึกซ้อมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams ก่อนที่จะส่งไปแข่งขันในระดับกองทัพไทยในห้วงเดือนสิงหาคม ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

    การฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams เป็นการฝึกพระราชทาน เพื่อให้ทหารใช้ในการฝึกเพื่อผ่อนคลาย จากการฝึก การปฏิบัติหน้าที่ ที่แสดงความพร้อมเพรียง สง่างาม เข้มแข็ง รุกรบ ที่ทรงพระราชทาน เป็นแบบธรรมเนียมการฝึก ของทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ Royal Guard

.

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าและบุคคลสำคัญ<<<Untitled-6

 

    พล.อ.ต.สมควร  รักดี  เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าและบุคคลสำคัญต่างประเทศที่จะเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

พิธีปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่  ๖๙<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

 หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙ ใช้ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  มีผู้เข้ารับการศึกษา เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน  ๓๓ คน, สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ คน, สังกัด กองทัพบก จำนวน ๒ คน, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ คน และนักเรียนจ่าอากาศ (เหล่า อย., สห. ชั้น ปี ที่ ๒)จำนวน ๑๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน

.

ทอ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันกีฬาทางอากาศ<<<Untitled-6

 

   น.อ.ธีรภัทร  ปล้องทอง  หน.คณะ นักกีฬาร่มร่อนและร่มบิน ทอ. เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาทางอากาศ สาขาร่มร่อน ละร่มบินกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๖๑ ระหว่าง ๑ – ๘ มิ.ย.๖๑ ณ ค่ายพระราม ๖ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

     ผลการแข่งขันประเภทร่มร่อน ทอ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาประกอบด้วย พ.อ.อ.พรพจน์  สมหาญ สังกัด  กรม ปพ.อย., จ.อ.ดนัย  ดีนวลพะเนาว์  สังกัด  ดย.ทอ.อย., จ.อ.วรวิทย์  วิทยานนท์  สังกัด  บน.๒,  นาย วิกรานต์  แก้วมะ  สังกัด  สพ.ทอ.และ นาย ถวิล  มณีฉาย  สังกัด  บน.๒

.

ประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ <<<Untitled-6

 

     พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะฯ เดินทางมาประชุมสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยในสายวิทยาการ อย. ได้ทราบนโยบายผู้บัญชาการ แนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรการฝึกพลทหารกองประจำการของ อย. พ.ศ.๒๕๕๗

      โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน  มิ.ย.<<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สมชาย   พงศ์พระธานี   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป  เมื่อวันพุธที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ในการนี้ หน่วยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกทุกเดือนเป็นต้นมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

.

.

ผบ.อย./ประชุม อย.ครั้งที่ ๕/๖๑  <<<Untitled-6

 

  พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุม อย.ครั้งที่ ๕/๖๑  เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๑  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลเข้ารับฟังการสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบฯ  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

การตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

   พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผบ.อย.นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.

ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ โดยมี พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์  ผบ.ศทย.อย.เป็นประธาน คณก.ตรวจสอบฯ

.

เสธ.อย.และคณะเยี่ยมชมความพร้อมปฏิบัติการ ศปก.บน.๔ จว.นครสวรรค์ <<<Untitled-6

 

  พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะเยี่ยมชมความพร้อมปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ

 

.

รอง ผบ.อย./ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๒/๖๑<<<Untitled-6

 

   พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น อย.ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๑ เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

การประชุมเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

   น.อ.ดนัย สินธุชัย รอง เสธ.อย. เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

NEXT.

ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิง จตอ.RBS-70 และ จตอ.QW-2 ปี ๖๑<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ จรวดต่อสู้อากาศยาน QW-2 ประจำปี ๖๑  ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เดชา วามะสิงห์ ผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ

.

ผบ.อย.และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ปพ.อย.(นขต.อย.)<<<Untitled-6

 

  พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก คัชโภชน์  จ่าปะคัง ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ

.

พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<Untitled-6

 

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

.

ประชุมการเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ ที่ตั้งดอนเมือง<<<Untitled-6

 

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

.

สธน.ทอ.สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สุรสีห์   สิมะเศรษฐ์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับฟังการสรุปผลการตรวจตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ  ประจำปี ๖๑  โดยมี  นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญ  เป็นหัวหน้าคณะสรุปผลการตรวจฯ  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมเจริญจรัมพร  

.

สธน.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศตรี สุรสีห์   สิมะเศรษฐ์   รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ  ประจำปี ๖๑ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านพระธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมเจริญจรัมพร

  

.

ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ทย.รอ.อย.<<<Untitled-6

 

    พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ  ฟองชล   ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ 

.

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ปี ๖๑ <<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ทุนกองทัพอากาศ จำนวน ๒๔ ทุน รวมเป็นเงิน ๗๒,๕๐๐.- บาท และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด จำนวน ๒๖๑ ทุน รวมเป็นเงิน ๗๕๑,๐๐๐.-บาท  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

   พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุตรที่เรียนดี และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกองทัพอากาศ

.

ผบ.อย.และคณะตรวจเยี่ยม กรม ตอ.รอ.อย.<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องภายในหน่วย  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ ฯ โดยมี นาวาอากาศเอก เดชา  วามะสิงห์  ผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ให้การต้อนรับ 

.

พิธีเปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่  ๖๙<<<Untitled-6

 

   พลอากาศโท ภูมิใจ   ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   

 หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๙ ใช้ระยะเวลาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  มีผู้เข้ารับการศึกษา เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน  ๓๓ คน, สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ คน, สังกัด กองทัพบก จำนวน ๒ คน, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ คน และนักเรียนจ่าอากาศ (เหล่า อย., สห ชั้น ปี ที่ ๒)จำนวน ๑๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน

.

อย. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย สภากาชาดไทย<<<Untitled-6

 

    พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายโดยสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จำนวน 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ