กิจกรรมในหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.ท.หญิง พรพิมล ฯ /ประชาสัมพันธ์ อย.โทร.2 - 5059  

.

NEXT.

เสธ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๑<<<Untitled-6image004

 

  พลอากาศตรี สมควร  รักดี  เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามฝึก ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี โดยมี พันเอก โฆสิต  ชินวลัญช์  รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ให้การต้อนรับ 

.

ตรวจเยี่ยมการฝึกปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี<<<Untitled-6image004

 

  พลอากาศโท ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์  ทิพเวส  ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑  ให้การต้อนรับ

.

ประชุมเตรียมการพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๓ <<<Untitled-6image004

 

   พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รอง ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๓ เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

.

เสธ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบฯ หน่วย ทอ.ในสนาม ณ สร.ภูสิงห์ จว.อำนาจเจริญ<<<Untitled-6image004

 

   พลอากาศตรี สมควร  รักดี  เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานภูสิงห์ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี เรืออากาศโท สมศักดิ์ วงษ์สอาด รองผู้บังคับสถานีรายงานภูสิงห์ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

.

อย.จัดการแข่งขันชกมวยการกุศล เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๑<<<Untitled-6image004

 

  พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มอบหมายให้  พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อนำเงินรายได้เป็นสวัสดิการ และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามมวยอ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม ในการนี้ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณเถลิง อยู่บำรุง กรรมการผู้จัดการบริษัท บอสบ๊อกซิ่ง 2000 จำกัด และมอบเงินให้กับ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลต่อไป

.

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ ฯ บน.๒๓ จว.อุดรธานี เมือ ๑๖ มี.ค.๖๑<<<Untitled-6image004

 

  พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานสรุปผลคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๓ นำกำลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจสอบฯ

.

รอง เสธ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ฝูง.๒๓๗ (น้ำพอง)  จว.ขอนแก่น<<<Untitled-6image004

 

   นาวาอากาศเอก ดนัย  สินธุชัย  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๓๗ (น้ำพอง) จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์  สว่างวงศ์  ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๓๗ (น้ำพอง) นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

.

รอง ผบ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ ฯ บน.๒๓ จว.อุดรธานี เมือ ๑๕ มี.ค.๖๑<<<Untitled-6image004

 

    พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒๓ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ และมี นาวาอากาศโท ศตวรรษ ริมผดี เป็นผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓

.

รอง เสธ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ สร.ภูเขียว จว.สกลนคร<<<Untitled-6image004

 

    นาวาอากาศเอก ดนัย  สินธุชัย  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานภูเขียว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศโท ชาตรี  จันทร์ชูชื่น  ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

 

.

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มีนาคม<<<Untitled-6image004

 

   พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป ประจำเดือน มีนาคม เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

.