. . . ข่าวอากาศโยธิน . . .

ฉบับที่

โดย...น.ส.พรพิมล  จันทร์มหา  ปชส.อย.โทร.2-5059

.

- ข่าวอากาศโยธิน ปี่ 17 ฉบับที่ 877
  วันที่ 29 ธ.ค.53 – 4 ม.ค. 54

- สวัสดีปีใหม่ 2554

- ทอ.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2554

- ทอ.ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2554

- ขอเชิญร่วมงานวันเด็กกองทัพอากาศ ประจำปี 2554

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

- โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

- ทอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 276 อัตรา

- รร.นอ.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ

- กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ขอเชิญชวนข้าราชการ ทอ.ขูดหินปูน

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 876
 วันที่ 22 – 28 ธ.ค.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อย.กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2554

- กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ขอเชิญชวนข้าราชการ ทอ.ขูดหินปูน

- โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

- ทอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 276 อัตรา

- กรมสวัสดิการทหารอากาศเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

- ตัวอย่าง ส.ค.ส. หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ปี 2554

- รร.นอ.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ

- รับปฏิทินกองทัพอากาศ 2554 “84 พรรษามหาราชัน” ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 875
 วันที่ 15 – 21 ธ.ค.53

- อย.กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2554

- คำแนะนำจาก กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

- การปรับใช้อักษร TH Sarabun PSK

- กรมสวัสดิการทหารอากาศเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

- รับปฏิทินกองทัพอากาศ 2554 “84 พรรษามหาราชัน” ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

- รับสมัครข้าราชการสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา  ณ ต่างประเทศ

- กำหนดประชุมชี้แจงการรับสมัครของโรงเรียนรอบที่ตั้งดอนเมือง

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 ทีมสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED

- สน.ผบ.ดม.แจ้งเรื่องการทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า – ออก

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 874
  วันที่ 8 – 14 ธ.ค.53

- อย.กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2554

- ผู้ที่สั่งจองปฏิทินกองทัพอากาศ 2554 สามารถรับได้ตั้งแต่บัดนี้

- ตัวอย่าง ส.ค.ส. หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ปี 2554

- ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์ทหารอากาศ

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 ทีมสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED

- เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ประจำปี 2554

- รับสมัครบุคคล

- สน.ผบ.ดม.แจ้งเรื่องการทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า – ออก

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 873
  วันที่ 1 – 7 ธ.ค.53

-  ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “5 ธันวามหาราช”

- ตัวอย่าง ส.ค.ส. หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ปี 2554

- มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานข้าราชการ

- ขอเชิญชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์ทหารอากาศ

- หนังสือราชการเริ่มใช้ฟอนต์ไทย TH Sarabun PSK GIBJ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม นี้

- ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- สน.ผบ.ดม.แจ้งเรื่องการทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า – ออก

- รพ.ภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- รพ.ภูมิพลอดุลยเดชเชิญชวนข้าราชการ ทอ.ขูดหินปูน

- ขอเชิญประกวดเว็ปไซต์เฉลิมพระเกียรติฯ ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 ทีมสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 872
  วันที่ 24 – 30 พ.ย.53

- ตัวอย่าง ส.ค.ส. หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ปี 2554

- หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดจัดทำบัตรประจำตัวระบบคอมพิวเตอร์

- สก.ทอ.ช่วยเหลือกำลังพล ทอ.ที่ประสบอุทกภัย

- บอกรักพ่อที่ภูพงค์

- โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน

- หนังสือราชการเริ่มใช้ฟอนต์ไทย TH Sarabun PSK GIBJ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม นี้

- สน.ผบ.ดม.แจ้งเรื่องการทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า – ออก

- รพ.ภูมิพลอดุลยเดชเชิญชวนข้าราชการ ทอ.ขูดหินปูน

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 871
  วันที่ 17 – 23 พ.ย.53

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- กิจกรรม “บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช”

- สน.ผบ.ดม.แจ้งเรื่องการทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า – ออก

- สก.ทอ.ช่วยเหลือกำลังพล ทอ.ที่ประสบอุทกภัย

- หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดจัดทำบัตรประจำตัวระบบคอมพิวเตอร์

- ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี 2553

- รับสมัครสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือน ทอ. รุ่นที่ 65

- รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นร.เตรียมทหาร (ในส่วน ทอ.), นร.จ่าอากาศ, นร.พยาบาลทหารอากาศ

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 870
  วันที่ 10 – 16 พ.ย.53

- หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดจัดทำบัตรประจำตัวระบบคอมพิวเตอร์

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- หลีกเลี่ยงการใช้ช่องทาง ทอ. 5

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553

- ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี 2553

- รับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/ต่างประเทศ

- ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ประสบอุทกภัย

- กำหนดประชุมชี้แจงการรับสมัครของโรงเรียนรอบที่ตั้งดอนเมือง

- รับสมัครสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือน ทอ. รุ่นที่ 65

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 869
  วันที่ 3 – 9 พ.ย.53

- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมุ่เฉลิมพระเกียรติ

- ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- กพ.ทอ.บริการจัดทำบัตรประจำตัวระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับ อย.

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553

- กำหนดประชุมชี้แจงโรงเรียนรอบที่ตั้งดอนเมือง (ประถมศึกษา)

- กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2554

- กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2553

- กองทัพอากาศจัดงานทอดกฐิน ทอ. ประจำปี 2553

- การให้ความช่วยเหลือกำลังพลกองทัพอากาศ ที่ติดเชื้อเอดส์

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 868
  วันที่ 27 ต.ค.  2 พ.ย.53

- “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ” ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- กองทัพอากาศจัดงานทอดกฐิน ทอ. ประจำปี 2553

- กองทัพอากาศ เปิดสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี 2554

- กรมขนส่งทหารอากาศ ของดให้บริการ รถโดยสารรับ – ส่งข้าราชการ

- กำหนดประชุมชี้แจงโรงเรียนรอบที่ตั้งดอนเมือง (ประถมศึกษา)

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ประจำปี 2554

- “มะเร็งลำไส้ใหญ่ภัยใกล้ตัว”

- “เบาหวานโรคฮิตของคนเมือง”

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 867
  วันที่ 20 – 26 ต.ค.53

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ประจำปี 2554

- ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลของกองทัพอากาศ ได้ที่ ศูนย์ข้อข่าวสารของกองทัพอากาศ

- กองทัพอากาศจัดงานทอดกฐิน ทอ. ประจำปี 2553

- ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่

- กองทัพอากาศ เปิดสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี 2554

- “เบาหวานโรคฮิตของคนเมือง”

- “มะเร็งลำไส้ใหญ่ภัยใกล้ตัว”

- บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2553

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 866
  วันที่ 13 – 19 ต.ค.53

- “ร้อยใจไทยภักดี 110 ปี สมเด็จย่า”

- ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ.ประจำปี 2553

- กองทัพอากาศจัดงานทอดกฐิน ทอ. ประจำปี 2553

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ประจำปี 2554

- ขอให้แจ้ง- แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบทหารอากาศ

- ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้าพักอาศัยบ้านพักกองทัพอากาศ

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- กองทัพอากาศ เปิดสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี 2554

- รับสมัครบุคคล

- ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ทุกรุ่น

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 865
 วันที่ 6 – 12 ต.ค.53

- กองทัพอากาศจัดงานทอดกฐิน ทอ. ประจำปี 2553

- แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบทหารอากาศ

- การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

- กองทัพบกขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553

- โครงการฝึกสอนกีฬาเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด ภาคเรียนที่ 1

- กองทัพอากาศ เปิดสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี 2554

- กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญประชุมวิชาการ ”Practical Points in Pediatric Problems”

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- ขอให้แจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์เข้าพักอาศัยบ้านพักกองทัพอากาศ

- ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ทุกรุ่น

- พบการทุจริตและประพฤติมิชอบแจ้ง สำนักงานตรวจสอบภายใน กองทัพอากาศ

- ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลของกองทัพอากาศ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพอากาศ อาคารหอสมุด กองทัพอากาศ

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 864
  วันที่ 29 ก.ย. – 5 ต.ค.53

- กองทัพอากาศจัดงานทอดกฐิน ทอ. ประจำปี 2553

-   บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2553

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

- กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญประชุมวิชาการ ”Practical Points in Pediatric Problems”

- กองทัพอากาศ เปิดสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี 2554

- การแข่งขันการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ประจำปี 2553

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 863
  วันที่ 22 – 28 ก.ย.53

- กองทัพอากาศ เปิดสอบโครงการช้างเผือก ประจำปี 2554

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

-   ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูโดดร่มกองทัพอากาศ ประจำปี 2553

-   ขอเชิญร่วมงานครบ 10 ปี เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (ALPHA JET)

- กำหนดการทำบัตรประจำตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของ อย.

- กำหนดพื้นที่ปิดการจราจรบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญประชุมวิชาการ ”Practical Points in Pediatric Problems”

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 862
  วันที่ 15 – 21 ก.ย.53

-   ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูโดดร่มกองทัพอากาศ ประจำปี 2553

-   บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2553

-   ขอเชิญร่วมงานครบ 10 ปี เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (ALPHA JET)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

- ปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์กองทัพอากาศ

-   ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- กำหนดพื้นที่ปิดการจราจรบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- โครงการช้างเผือก ประจำปี 2553

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 861
  วันที่ 8 – 14 ก.ย.53

-   ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูโดดร่มกองทัพอากาศ ประจำปี 2553

-   กำหนดพื้นที่ปิดการจราจรบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

-   โครงการช้างเผือก ประจำปี 2553

-   ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

-   บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2553

-   ขอเชิญร่วมงานครบ 10 ปี เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (ALPHA JET)

-   ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-   กรมสวัสดิการทหารอากาศ สำรองจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อความรวดเร็ว

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 860
  วันที่ 1 – 7 ก.ย.53

-   ขอเชิญชื้อเสื้อ และสายรัดข้อมือ สลักข้อความน้อมใจภักดิ์ รักในหลวง

-   กองทัพอากาศให้การต้อนรับคณะนิสิต นักศึกษาหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

-   ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูโดดร่มกองทัพอากาศ ประจำปี 2553

-   โครงการช้างเผือก ประจำปี 2553

-   ข่าวสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ

-   ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- กิจกรรมบำรุงขวัญกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

- การเขียนชื่อวัดพระอารามหลวง

-   ปรับปรุงห้องคลอดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 859
  วันที่ 25 – 31 ส.ค.53

-   ขอเชิญชื้อเสื้อ และสายรัดข้อมือ สลักข้อความน้อมใจภักดิ์ รักในหลวง

-   ข่าวสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ

-   ขอเชิญร่วมงาน 30 ปี เครื่องบินลำเลียง 8 (C – 130 H)

-   ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

-   โครงการช้างเผือก ประจำปี 2553

-   กำหนดตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนราชการในฐานทัพอากาศดอนเมือง

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 858
  วันที่ 18 – 24 ส.ค.53

-   เชิญชวนร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

-   ขอเชิญชื้อเสื้อ และสายรัดข้อมือ สลักข้อความน้อมใจภักดิ์ รักในหลวง

-   ระวัง !  การหลอกลวงทุกรูปแบบ

-   โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

-   ข่าวประชาสัมพันธ์การบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการ ประจำปี 2553

-   ปรับปรุงห้องคลอดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

-   สาธารณูปโภคบ้านพักพร้อมต่อเชื่อมใช้งาน

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 857
  วันที่ 4 – 10 ส.ค.53

- ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553

- กำหนดแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

- รวมพลังขี่จักรยานประหยัดพลังงานสร้างเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด

- ขอเชิญร่วมงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553” ของกองทัพอากาศ

- ขอเชิญชมการแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- ปรับปรุงห้องคลอดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2553

- ข่าวบริการ

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 856
  วันที่ 28 ก.ค. – 3 ส.ค.53

- ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553

- แม่ดีเด่นของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

- ขอเชิญร่วมงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553” ของกองทัพอากาศ

- พิธีรับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กองทัพอากาศ

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ 39

- ขอเชิญซื้อดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553

- ปรับปรุงห้องคลอดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- ข่าวบริการ

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 855
  วันที่ 21 – 27 ก.ค.53

- ขอเชิญชมการแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

- ขอเชิญซื้อดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553

- พล.อ.ต.วิโรจน์ นิสยันต์ รอง ผบ.อย.(1) จะเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรป้องกันฐานบิน

- โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการทุกชั้นยศ

- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ 39

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 สมส.ทอ. AIR FORCE UNITEN FC

- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสอนฟุตบอล

- ขอเชิญสมาชิก นอส.57 ทุกท่าน ร่วมพบปะสังสรรค์

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 854
  วันที่ 14 – 20 ก.ค.53

- ขอเชิญอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 83 พรรษา

- กำหนดพิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี 2553

- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสอนฟุตบอล

- การเขียนชื่อวัดพระอารามหลวง

- ปรับปรุงห้องคลอดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- ผลการประกวดสติกเกอร์ตราสัญญาลักษณ์เครื่องบิน Grlpen 39 C/D

- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ 39

- ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ

- ทุนการศึกษาสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

- รับสมัครเข้าโครงการหยุดบุหรี่ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 853
  วันที่ 7 – 13 ก.ค.53

-  ขอเชิญอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 83 พรรษา

- กำหนดพิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี 2553

- ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ”

- กองทัพอากาศกำหนดเรียกพลประจำปี 2553

- ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในการช่วยเหลือค่าภัตราหารวัดกันดาร

- ผลการประกวดสติกเกอร์ตราสัญญลักษณ์เครื่องบิน Grlpen 39 C/D

- ปรับปรุงห้องคลอดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

- หลักสูตรบริหารการศึกษา ยศ.ทอ.

-  ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 852

   วันที่ 30 มิ.ย.- 6 ก.ค.53

-  กำหนดพิธีอุปสมบทหมู่ ทอ.ปี 53

-  ความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุราชการ ปี 54

-  ข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูล

-  โครงการประชุมทางวิชาการ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

 - ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 851

   วันที่ 23 – 29 มิ.ย.53

-  ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง

-  ความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุราชการ ปี 54

-  โครงการประชุมทางวิชาการ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

-   ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปประจำศาลปกครอง

-  รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 850
  วันที่ 16-22 มิ.ย.53

-  ทอ.กำหนดเรียกพลประจำปี 53

-  กำหนดพิธีอุปสมบทหมู่ ทอ.ปี 53

-  ผบ.ทอ.ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

-  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล สมส.ทอ.FORCE UNITED FC

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 849
  วันที่ 9-15 มิ.ย.53

-  รอบรั้วอากาศโยธิน

-  ขอเชิญฟังการเสวนาประวัติศาสตร์การใช้กำลังทางอากาศ

-  รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรช่วยไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

-  ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “เพื่อชัยพัฒนา”

-  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล สมส.ทอ. FORCE UNITED FC

-  ทอ.เตรียมเข้าร่วมฝึกทางอากาศ กับ ทอ.มาเลเซีย

-  โครงการประชุมทางวิชาการ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

-  ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันสนุกเกอร์ “ประทวนคัพ” ประจำปี 53

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 848
  วันที่ 2 – 8 มิ.ย.53

-  รอบรั้วอากาศโยธิน

-  ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันสนุกเกอร์ “ประทวนคัพ” ประจำปี 53

-  เลื่อนคอนเสิร์ตการกุศลทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “เพื่อชัยพัฒนา”

-  ตารางการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ของ อย.  เดือน มิ.ย.53

-  ทอ.เตรียมเข้าร่วมฝึกทางอากาศ กับ ทอ.มาเลเซีย

-   ข้าราชการกับการเมือง

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 847
  วันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย.53

-  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล สมส.ทอ. FORCE UNITED FC

-  เลื่อนคอนเสิร์ตการกุศลทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “เพื่อชัยพัฒนา”

-  ศอฉ.ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่

-  เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง

-  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17 ฉบับที่ 846
  วันที่  12-18 พ.ค.53

- คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 4

- เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

- รร.อนุบาลฤทธิยะ รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 17  ฉบับที่ 845
  วันที่ 5-11 พ.ค.53

- กรมช่างอากาศรับสมัครพนักงาน