. . . ข่าวอากาศโยธิน . . .

 

ฉบับที่

โดย...น.ส.พรพิมล  จันทร์มหา  ปชส.อย.โทร.2-5059

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 915

วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2554

- วันคล้ายวันสถาปนา อย. วันที่ 1 ม.ค.55 ครบ 64 ปี (ต่อหน้า 2)

- ผู้บังคับบัญชาของ อย.(ต่อจากหน้า 1)

- วันคล้ายวันสถาปนา อย. วันที่ 1 ม.ค.55 ครบ 64 ปี (ต่อจากหน้า 2)

- ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.

- กำหนดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.

- อย.กำหนดพิธีเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร

- รับสมัครบุคคล

- เลื่อนการให้บริการวัคซีน

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 914

วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2554

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกทหารกองประจำการและพิธีต้อนรับทหารใหม่

- พล.อ.ต.ชูชาติ บุญชัย รอง ผบ.อย.พร้อม หน.นขต.อย., ข้าราชการ, ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ

  BIG CLEANING DAY บก.อย.

- สำรวจทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายของกำลังพลกองทัพอากาศ

- ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ขอรับเงินทุนการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

- ขอเชิญสั่งจองปฏิทิน ทอ.ปี 2555

- ขยายเวลาสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 2555

- ขยายเวลาโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2555

- ย้ายสถานที่ให้บริการทางการแพทย์และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ห้องบริการทางการแพทย์

- การทำความสะอาดสถานที่เปียกชื้น

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 913

วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2554

- คณก.จัดงานวันครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการี ทอ.แก้ไขชื่อการจัดงานฯ ภาษาอังกฤษ

- ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ทอ.เปิดเส้นทางเดินรถบริการสายใหม่

- แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากภาวะน้ำท่วม

- รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

- ขอเชิญร่วมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติทำฟันฟรีถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า

- รับสมัครบุคคล

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ประจำปี 2555 (Diary 2012)

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 912

วันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2554

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เข้ารับตำแหน่ง ผบ.อย. เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 2554

- พล.อ.อ.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ รองเสนาธิการทหาร ส่งมอบหน้าที่ ผบ.อย.ให้แก่ พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์

- ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ.ประจำปี 54

- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและหัวหน้าส่าวนราชการคนใหม่ของ ทอ.

- ขอเชิญร่วมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติทำฟันฟรีถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 911

วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศของ น.สัญญาบัตร

  สังกัด อย.เมื่อ 27 ก.ย.54

- กองทัพอากาศช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ประสบอุทกภัย

- โครงการช้างเผือก ประจำปี 2555

- ขอเชิญศิษย์โรงเรียนนายเรืออากาศอาวุโสทุกรุ่น รวมพบปะสังสรรค์ ในงาน “นอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 26”

- รับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)

  ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2554

- ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช

- ขอเชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคล “พระชัยนเรศวร์” และ “พระผงเพชรดำ”

- เกร็ดน่ารู้จากข่าว

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 910

  วันที่ 21 – 27 กันยายน 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

  และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สังกัด อย.

- กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

- พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554

- ขอเชิญฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

- ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช

- การประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอดแทรก จริยธรรม เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

- หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

- ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ RTAF Core Values

- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดคำย่อของหน่วยงาน

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 909

  วันที่ 14 – 20 กันยายน 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9

- อย.กำหนดจัดพิธีเกษียณอายุราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

  และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554

- ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2554

- ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554

- การสัมมนาและเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของกองทัพอากาศ

- โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13

- พิธีปะดับเครื่องหมาย “ว่าที่เรืออากาศตรี” ให้กับ “นศท.ทอ.”

- สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดแข่งขันกีฬาและสังสรรค์

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2555

- ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ขอเชิญศิษย์โรงเรียนนายเรืออากาศอาวุโสทุกรุ่น รวมพบปะสังสรรค์ ในงาน “นอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 26”

- ขอเชิญร่วมแข่งขันยิงปืน “วันปืนชาวฟ้า ครั้งที่ 5”

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 908

  วันที่ 7 – 13 กันยายน 2554

- ขอเชิญสั่งจองเสื้อและสายรัดข้อมือดอกกุหลาบชมพู ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- กรมควบคุมโรค เตือนเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก

- กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1279 และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 984

- ขอเชิญศิษย์โรงเรียนนายเรืออากาศอาวุโสทุกรุ่น รวมพบปะสังสรรค์ ในงาน “นอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 26”

- พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554

- วันสถาปนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

- กองทัพอากาศช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ประสบอุทกภัย

- โรงเรียนการบินเปิดหลักสูตรวิชาชีพทหารกองประจำการ

- ขอเชิญร่วมแข่งขันยิงปืน “วันปืนชาวฟ้า ครั้งที่ 5”

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคล

- ประกาศ ศคพ.สอ.ทอ.

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 907

  วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน

  เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย.

- ประกาศ สหกรร์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นนอ.วีรพล สุวรรณทัต บุตร น.อ.สุรจิต – นิภาพร สุวรรณทัต

- ขอเชิญร่วมแข่งขันยิงปืน “วันปืนชาวฟ้า ครั้งที่ 5”

- ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ RTAF Core Values

- หอประชุมกองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศที่สนใจจัดงานเลี้ยง

- กรมพลาธิการทหารอากาศ โดย ร้านค้า พธ.ทอ.๒ ร่วมรณรงค์ภาวะโลกร้อน

- ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประพันธ์กลอนแปด (สี่บท) เข้าประกวด

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2555

- ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหารอากาศ

- กรมการเงินทหารอากาศ เปิดให้บริการระบบบัญชี Express

- เพิ่มเวลาให้บริการคลินิคทันตกรรมสำหรับข้าราชการทหารอากาศ

- สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 906

  วันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบความพร้อมรบ

  และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ 18 ส.ค.54

- พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ เสธ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ

  และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ 18 ส.ค.54

- ขอเชิญชมคอนเสิร์ตรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ถวายชัย 84 พรรษา “มหาคีตราชันย์”

- ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์หมู่บินผาดแผลง และลวดลาย

  “นกฟีนิกซ์” เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ 100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ”

- สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก

- ขอเชิญชมมหกรรมคุณภาพกองทัพอากาศ QCC ครั้งที่ 28

- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.ในยุคสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 905

  วันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง และภริยา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์

  ในพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรก่สมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ททบ.5

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ บน. จ.ลพบุรี

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ รร.การบิน จ.นครปฐม

- ประกาศ ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านเข้า – ออก ทอ.เนื่องจาก อย.กำหนดตรวจสอบความพร้อมรบ

  และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- กำหนดการทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า – ออก ให้กับกำลังพล อย.

- โครงการช้างเผือก ประจำปี 2555

- ขอให้จัดเตรียมพื้นที่ในกล่องจดหมายของผู้รับ (e-mail inbox)

- การฝึกผสม THAI BOOMERANG 11

- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

- รับสมัครบุคคล

- สนามกอล์ฟ ทอ.รับสมัครแคดดี้

- เปลี่ยนการใช้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 904

  วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา(ทุน ทอ.และทุนสหกรณ์ อย.) กับบุตรกำลังพล อย.

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน

  ที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ บน.7 จ.สุราษฏร์ธานี

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ด้วยการไว้ทุกข์

- กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหาคม 2554”

- โครงการ Network Centric Air Force: NCAF

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 903

  วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554

- ขอเชิญชวนประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

- พล.อ.ต.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

  ณ บน.21 จ.อุบลราชธานี เมื่อ 18 ก.ค.54

- ขอให้จัดเตรียมพื้นที่ในกล่องจดหมายของผู้รับ (e-mail inbox)

- ร่วมด้วยช่วยกันปกป้องพิทักษ์ป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน ปลูกป่าเพื่ออนาคตที่ดี ของลูกหลาน

- นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ

- เปิดบริการรับจองนัดวันตรวจสุขภาพประจำปี

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 902

  วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเก็บอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว

  ไว้ที่หอพระไพรีพินาศอากาศโยธิน เมื่อ 12 ก.ค.54

- พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ เสธ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

  ณ บน.๔ จ.นครสวรรค์ เมื่อ 4 ก.ค.54

- ขอเชิญชมการแสดงดนตรีใน โครงการดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุด

- พิธีวันลูกเสืออากาศ

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

- ความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราฏร์ธานี

- หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจโรคฟรี

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 901

  วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์

  ให้กับกำลังพล อย.

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธาน คณก.ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ บน.23

- ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ขอเชิญชมการแสดงดนตรีใน โครงการดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- การฝึกผสม THAI BOOMERANG 11

- กองทัพอากาศร่วมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

- เปิดบริการรับจองนัดวันตรวจสุขภาพประจำปี

- รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้จัดการสำนักงานบริหารหมู่บ้านกองทัพอากาศ

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 900

  วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ อย.ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี 54 ผลัดที่ 1

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สร้างจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนพระมหากษัตริย์”

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ บน.5

- ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2554

- หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 899

  วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิญบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล อย. ชิงถ้วยเกียรติยศ ผบ.ทอ.

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.พร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

  ณ บน.56 จ.สงขลา

- ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 08.00 – 15.00 น.

- แนวการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในการเลือกตั้ง ปี 2554

- กองทัพอากาศกำหนดเรียกพล ประจำปี 2554

- วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (CID) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่

- กองทัพอากาศเตรียมจัดกำลังทางอากาศเข้าร่วมการฝึกกับกองทัพอากาศอินโดนีเชีย

- เปิดบริการรับจองนัดวันตรวจสุขภาพประจำปี

- พิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี 2554

- ความรู้เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย “อีโคไล”

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 898

  วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการเข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 54 ผลัดที่ 1

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีขออโหสิกรรมให้กับข้าราชการ อย.ที่ลาอุปสมบท ประจำปี 2554

- พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์ เสธ.อย.พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

  ณ บน.46  จ.พิษณุโลก

- การระบาดของเชื้ออีโคไล

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก”

- กองทัพอากาศร่วมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

- ชอเชิญชมนิทรรศการสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ  “84 พรรษา ดวงใจราษฎ์ ปราชญ์แห่งน้ำ”

- ขอเชิญสั่งจองเสื้อและสายรัดข้อมือดอกกุหลาบชมพู ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ทุนการศึกษาสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร

- การปฏิบัติเมื่อขับขี่ยานพาหนะในเขตกองทัพอากาศ

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 897

  วันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

- อย.ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.อ.อิทธพร  ศุภวงศ์ ผบ.ทอ.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ความหมายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

- ขอเชิญชมคอนเสิร์ต์ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๕

  “คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 896

  วันที่  1 – 7 มิถุนายน 2554

- พล.อ.ต.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

  ณ สร.เขาเขียว จ.นครราชสีมา

- พล.อ.ต.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

  ณ บน.1 จ.นครราชสีมา

- พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.เยี่ยมชมการซ้อมใหญ่ วงโยธวาทิต ดย.อย.ก่อนเป็นตัวแทนกองทัพไทยไปแสดงมหกรรมดนตรีนานาชาติ

  ณ ประเทศบรูไน

- ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย ธงตราสัญญลักษณ์ และตราสัญญาลักษณ์

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 44

 - ขอเชิญร่วมโครงการหยุดบุหรี่ถวายเป็นพระราชกุศล

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟันดาบทหารอากาศโอเพ่น ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

- ทุนการศึกษาสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร

- การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2554

- ชอเชิญชมนิทรรศการสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ  “84 พรรษา ดวงใจราษฎ์ ปราชญ์แห่งน้ำ”

- ขอเชิญสั่งจองเสื้อและสายรัดข้อมือดอกกุหลาบชมพู ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 895

  วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ อย.จำกัด

- ทอ.ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 5

- อย.ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ส่วนราชการ บก.อย.

- แนวทางปฏิบัติสนับสนุนเลือกตั้งเป็นธรรมเสมอภาคไม่ขัดกฏหมาย

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ. ประจำปี 2554

- ขอเชิญร่วมโครงการหยุดบุหรี่ถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการ ทอ.ไร้พุง

- ทุนการศึกษาสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.งดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 894

  วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2554

- ภาพตราสัญลักษณ์พระราชทาน “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”

- พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.รับการเยี่ยมคำนับจาก คณะ จนท.กห.เยอรมัน

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมี

- ฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.

- ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

- คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันจันทร์ที่ 16 พ.ค.54 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค

- พอ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงวัยเจริญพันธุ์

- แจ้งเตือนป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2554

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 893

  วันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2554

- พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.ให้การต้อนรับ คณะ จร.ทอ.ในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วย

- พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธ์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นที่ 52

- พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ. หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 51

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.จะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล อย.

- มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์

- อย.กำหนดทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล

- คณะทำงาน ฯ ผลิตปฏิทิน ทอ.ขออภัยในความผิดพลาด

- การใช้รหัสการติดต่อโทรศัพท์ระหว่าง ทอ.  ณ ที่ตั้งดอนเมือง กับเหล่าทัพ และ

  หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารนูปโภคของ ทอ.

- รับสมัครบุคคล

- พบเห็นการทุจริต หรือเบาะแสการทุจริต แจ้ง www.comm.rtaf.mi.th/complaint

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 892

  วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ ผบ.อย. มอบสินไหมทดแทน ให้กับญาติผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ อย.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 5

- ขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์สามารถสะพายกระเป๋าหรือเป้ได้

- ข่าวประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

- โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2554

- กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/54 ประจำปี 2554

- ทอ.ขอเชิญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยภาคใต้

- การแสดงความเคารพของทหาร

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 891

  วันที่ 20 – 26 เมษายน 2554

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ ผบ.อย.และภริยา รับการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ผลการประกาศรางวัลสลากกาชาด ทอ.ประจำปี 2554

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการปลูกต้นไม้และดอกไม้ประดับ สถานที่ราชการของ ทอ.ประจำปี 2554

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ. ประจำปี 2554

- กองทัพอากาศ กำหนดเรียกพล ประจำปี 2554

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญข้าราชการมาติดต่อเปลี่ยนบัตร ATM Roya Card ได้ฟรี

- ทอ.ขอเชิญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยภาคใต้

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 890

  วันที่ 6 – 12 เมษายน 2554

- อย.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.

- รวมภาพนักกีฬาและผู้ควบคุม และสรุปผลกีฬาภายใน ทอ.ปี 2554

- กำหนดพิธีรดน้ำขอพร ผบ.อย.และ ภริยา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2554

- ทอ.ขอเชิญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยภาคใต้

- ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ข่าวประชาสัมพันธ์กำลังพล อย.

- ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ประกาศผลตราสัญลักษณ์ “100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ”

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 888

วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2554

- ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา อย.ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ปี 54

- ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ร่วมสร้างกุศลลุ้นโชคกับสลากบำรุงสภากาชาดไทย – ทอ.

  และเที่ยวชมร้านกาชาด ทอ.ในงานกาชาด ปี 54

- ขอเชิญร่วมออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ “100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ”

- ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ประทวนคัพ” ประจำปี 54

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ. ประจำปี 54

- โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.

- รับสมัครบุคคล

- กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ วันกองทัพอากาศ

  และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลทีม AIR FORCE UNITED FC

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 887
  วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2554

 

 

 

 

- พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์ รอง ผบ.อย.ร่วมในการแข่งขันฟุตบอล กีฬาภายใน ทอ.ปี 54

- พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์ เสธ.อย.เป็นประธานในพิธีตรวจสอบความพร้อมรบ

  และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.งดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท

- กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ วันกองทัพอากาศ

  และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

- ย้ำเตือน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปี 53

- การอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ 8

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED FC

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาภายใน ทอ.ประจำปี 2554

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

- ขอเชิญร่วมออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ “100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ”

- ร่วมสร้างกุศลลุ้นโชคกับสลากบำรุงสภากาชาดไทย – ทอ.

  และเที่ยวชมร้านกาชาด ทอ.ในงานกาชาด ปี 54

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่
  886 วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2554

- ร่วมสร้างกุศลลุ้นโชคกับสลากบำรุงสภากาชาดไทย – ทอ.

  และเที่ยวชมร้านกาชาด ทอ.ในงานกาชาด ปี 54

- ขอเชิญร่วมออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ “100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ”

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.งดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED FC

- กำหนดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

- ตารางการแข่งขันฟุตบอลกีฬาภายใน ทอ.ประจำปี 2554

- การอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ 8

- เปิดบริการบ้านพักตากอากาศแห่งใหม่ของกองทัพอากาศ จังหวัดตราด

- ประกาศ สอ.อย.จำกัด

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 885
 วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2554

 

 

 

 

- พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ ฯ ผบ.อย.เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญบัตร

- ขอเชิญร่วมงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ นนอ.ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554

- กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ วันกองทัพอากาศ

  และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

- “ร่วมแรงร่วมใจ คนไทยไตแข็งแรง”

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED FC

- ประกาศ สอ.อย.จำกัด

- ตารางการแข่งขันฟุตบอลกีฬาภายใน ทอ.ประจำปี 2554

- ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ชนอ.ประจำปี 2554

- กำหนดการแข่งขันฟุตบอล ชนอ.ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

- เปิดบริการบ้านพักตากอากาศแห่งใหม่ของกองทัพอากาศ จังหวัดตราด

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.งดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท

- โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาสเพติด ประจำปี 2554

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 884
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2554

 

 

 

- กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ วันกองทัพอากาศ

  และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

- ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ชนอ.ประจำปี 2554

- ขอเชิญร่วมออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ “100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ”

- รับสมัครบุคคล

- ประกาศ สอ.อย.จำกัด

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.งดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED FC

- เปิดบริการบ้านพักตากอากาศแห่งใหม่ของกองทัพอากาศ จังหวัดตราด

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 883
  วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2554

- สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย (ฤ.ว.) จะเปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน

- กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ วันกองทัพอากาศ

  และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

- “ร่วมแรงร่วมใจ คนไทยไตแข็งแรง”

- ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรทหารอากาศ AIR FORCE UNITED FC

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.งดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท

- ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ชนอ.ประจำปี 2554

- รับสมัครบุคคล (หน้า 3 และ หน้า 4)

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 882
  วันที่
9 – 15 กุมภาพันธ์ 2554

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี 2554

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.งดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท

- กองบิน 2 ปรับปรุงบ้านพักรับรอง งดให้บริการ

- สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย (ฤ.ว.) จะเปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน

- ขอเชิญสมาชิกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และผู้สนใจร่วมการประชุมฟังบรรยาย 

  ทางวิชาการ ครั้ง 40

- ทอ.ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ทอ.ครั้งที่ 49

- โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาสเพติด ประจำปี 2554

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554

- ทอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 276 อัตรา

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า “ทำอักษรเบรลล์”

- รับสมัครบุคคล (หน้า 3 และ หน้า 4)

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 881
  วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

- กองทัพอากาศ เตรียมเข้าร่วมการฝึกกับมิตรประเทศ ภายใต้รหัส C0BRA GOLD 11

- ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า “ทำอักษรเบรลล์”

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554

- โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาสเพติด ประจำปี 2554

- รับสมัครกำลังกองทัพอากาศไปปฏิบัติราชการในกองกำลังสหประชาชาติ

- ขอเชิญชมการแข่งขันเทนนิสประเพณี 4 เหล่าทัพ

- ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

- ทอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 276 อัตรา

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 880
 วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2554

 

- ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

- ทอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 276 อัตรา

- ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า “ทำอักษรเบรลล์”

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาสเพติด ประจำปี 2554

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

- กองทัพอากาศ จัดฝึกผสม Balance Torch 11 – 2

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- รับสมัครบุคคล

- วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 879
  วันที่ 19 – 25 ม.ค.54

 

 

 

 

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554

- โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาสเพติด ประจำปี 2554

- วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

- แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า “ทำอักษรเบรลล์”

- ทอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 276 อัตรา

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 13 กัณฑ์

- ทอ.เตรียมเข้าร่วมการฝึกกับมิตรประเทศ ภายใต้รหัส COBBR GOLD 11

- เปิดบริการบ้านพักต่างอากาศแห่งใหม่ของกองทัพอากาศ จังหวัดตราด

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

- สนามกอล์ฟ ทอ.ต้องการรับสมัครแคดดี้

- ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 878
  วันที่ 12 – 18 ม.ค.54

 

 

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- กองบิน 46 ขอเชิญชมและประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา

- ขอเชิญชมกิจกรรมเนื่อในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2554

  และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2554

- โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

- ทอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 276 อัตรา

- การแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ และคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็งในโอกาสต่าง ๆ

- กำหนดการแต่งกายเนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2554

- ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 13 กัณฑ์