. . . ข่าวอากาศโยธิน . . .

 

ฉบับที่

โดย...น.ส.พรพิมล  จันทร์มหา  ปชส.อย.โทร.2-5059

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 950

26 ธ.ค.55 – 2 ม.ค.56

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- รับสมัครบุคคล

 

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 949 วันที่ 6 – 11 ธ.ค.55

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.41

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.46

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.1

- พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร อย.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 56

- สน.ผบ.ดม.เปิดทำบัตรยานพาหนะ ผ่านเข้า – ออกเขต ทอ.ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- ขอให้กวดขันการแต่งกายเครื่องแบบ ทอ.มาปฏิบัติราชการ

ข่าวอากาศโยธิน ปี่ที่ 19 ฉบับที่ 948 วันที่ 21 – 27 พ.ย.55

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.23

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.21

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.1

- พิธีประดับปีกเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

- พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ประจำ ศยพ.ศปก.ทอ.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.41 และ 46

- การประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ธ.ออมสิน

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56

- วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

- ของขวัญปีใหม่ ปี 56 จาก ผบ.ทอ.

- ขอเชิญร่วมงาน..ประเพณีวันลอยกระทง ทอ. ปี 55

- รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 56

- หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๖

- สน.ผบ.ดม.เปิดทำบัตรยานพาหนะ ผ่านเข้า – ออกเขต ทอ.ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก ทอ.ปี 55

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 947 วันที่ 14 – 21 พ.ย.55

- ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม อย.

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล บก.อย.

- ผบ.อย.ประดับเครื่องหมายยศ

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.

- วันลอยกระทง ทอ. ปี 55

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56

- วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

- ของขวัญปีใหม่ ปี 56 จาก ผบ.ทอ.

- กพ.ทอ.แจ้งการใช้สายกระบี่ประกอบเครื่องแบบ ทอ.

- สน.ผบ.ดม.เปิดทำบัตรยานพาหนะ ผ่านเข้า – ออกเขต ทอ.ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก ทอ.ปี 55

- ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม

- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กสจ.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 946 วันที่ 7 – 13 พ.ย.55

- พิธีประดับเครื่องหมายยศ

- ถวายพระพร

- เปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/56

- ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8

- พิธีอำลาทหาร

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56

- กำหนดจัดงานทอดกฐิน ทอ.ปี 55

- วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

- ขอเชิญร่วมงานเบาหวานโลก

- ของขวัญปีใหม่ ปี 56 จาก ผบ.ทอ.

- สน.ผบ.ดม.เปิดทำบัตรยานพาหนะ ผ่านเข้า – ออกเขต ทอ.ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ กสจ.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 945 วันที่ 24 – 30 ต.ค.55

- ผบ.อย.มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

- รับการเยี่ยมคำนับ ผบ.อย./สห.ทอ.สารธารณรัฐเกาหลี

- การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

- เยี่ยมชมกิจการป้องกันฐานบิน

- ลงนามถวายพระพร

- สัมมนาสายวิทยาการ อย.

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 55

- พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี 53/2

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56(Diary 2013)

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- พิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ.ปี 55

- ผบ.อย.มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 944 วันที่ 10 – 16 ต.ค.55

- พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.อย.

- พิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ.ปี 55

- พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี 53/2

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56(Diary 2013)

- โครงการช้างเผือก รร.นอ.ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- ผู้บังคับบัญชา ทอ. และผู้บังคับบัญชา อย.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 943 วันที่ 26 ก.ย.- 2 ต.ค.55

- พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9

- พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.อย.

- พิธีเกษียณอายุราชการ อย.ปี 55

- พิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ.ปี 55

- พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ทอ.

- พิธีเกษียณอายุราชการ ปี 55

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56(Diary 2013)

- แนะนำผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงคนใหม่

- ข้าราชการ ทอ.ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 55

- งดเหล้าเข้าพรรษา

- เส้นทางน้ำเหนือจะไหลไปในทิศทางใด ปริมาณน้ำในเขื่อนเป็นอย่างไร

- โครงการช้างเผือก รร.นอ.ปี 56

- สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 942 วันที่ 12 – 18 ก.ย.55

- พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร อย.

- พิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ.ปี 55

- พิธีเกษียณอายุราชการ ปี 55

- กำหนดการจัดงานเลี้ยงและมอบประกาศเกียรติคุณด้านการกีฬาของ ทอ.

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56(Diary 2013)

- เส้นทางน้ำเหนือจะไหลไปในทิศทางใด ปริมาณน้ำในเขื่อนเป็นอย่างไร

- ฝึกอบรมวิชาชีพ ฟรี

- โครงการช้างเผือก รร.นอ.ปี 56

- ขอเชิญซื้อแก้วที่ระลึก 60 ปี รร.นอ.

- สังสรรค์ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

- งดเหล้าเข้าพรรษา

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 941 วันที่ 5 – 11 ก.ย.55

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.56

- อย.เตรียมฝึกความพร้อมปฏิบัติการ

- พิธีเกษียณอายุราชการ ปี 55

- พิธีวางศิลาฤกษ์สุสานกองทัพอากาศ แห่งใหม่

- ขอเชิญสั่งจองบันทึกประจำวัน ทอ.ปี 56(Diary 2013)

- ฝึกอบรมวิชาชีพ ฟรี

- โครงการช้างเผือก รร.นอ.ปี 56

- ขอเชิญซื้อแก้วที่ระลึก 60 ปี รร.นอ.

- ผลการประกวดผลงานมหกรรมคุณภาพ ทอ.ปี 55

- งดเหล้าเข้าพรรษา

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 940 วันที่ 29 ส.ค.-4 ก.ย.55

- มอบเครื่องหมายการปฏิบัติการพิเศษ

- สัมมนาผู้บังคับบัญชา

- การฝึกการปฏิบัติการด้านข่าวกรอง

- ฝึกงานในหน้าที่ อย.

- งดเหล้าเข้าพรรษา

- โครงการช้างเผือก รร.นอ.ปี 56

- ปรับวงเงินกู้ ธ.กรุงไทย

- เชิญสั่งจองหนังสือประมวลภาพอากาศยานของกองทัพอากาศ “ศักยภาพเหนือขอบฟ้า”

- ขอเชิญซื้อแสตมป์ “ครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ”

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 939 วันที่ 15 – 21 ส.ค.55

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. บน.21

- ตรวจสอบความพร้อมรบ จ.ปัตตานี

- ยิงสลุตเนื่องในวันเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษา

- การจัดทำแผนโครงการสายวิทยาการ อย.ปี 56

- สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด จะปิดสำนักงาน

- งดเหล้าเข้าพรรษา

- งานมหกรรมคุณภาพ ทอ.ปี 55....โครงการหยุดบุหรี่เพื่อในหลวง.....ห้องตรวจทันตกรรม กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.

-  ทุนการศึกษาบุตร-หลานทหารผ่านศึกเกาหลี

- ปรับวงเงินกู้ ธ.กรุงไทย

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 938 วันที่ 8 – 14 ส.ค.55

- พิธีรับประทานรางวัลแม่ดี ปี 55

- ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ “ชวนลูกทำบุญ....บูชาพระคุณแม่”

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- ขอเชิญ..ร่วมนมัสการองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศล

- งดเหล้าเข้าพรรษา

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 937 วันที่ 25 – 31 ก.ค.55

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- ตรวจเยี่ยมการฝึก 3 เหล่าทัพ

- ตรวจเยี่ยมการฝึก กรม ตอ.รอ.ฯ จ.ชลบุรี

- เปิดกีฬาต้านยาเสพติด ณ กรม ตอ.รอ.ฯ

- งดเหล้าเข้าพรรษา

- กบข.จัดกิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค.55

- ข่าวจาก รพ.ภูมิพล ฯ

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวจากสถาบันกวดวิชา I.C.C.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 936 วันที่ 18 – 24 ก.ค.55

- สัมมนาสายวิทยาการ อย.

- ตรวจสอบความพร้อมรบ กองบิน 7 จ.สุราษฏร์ธานี

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- เปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ชั่วคราว

- ข่าวจาก รพ.ภูมิพล ฯ

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 935  วันที่ 4 – 10 ก.ค.55

- พิธีประดับเครื่องหมายการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7

- พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7

- ตรวจสอบความพร้อมรบ กองบิน 23 จ.อุดรธานี

- พิธีประดับเครื่องหมายสังกัด กรม ทย.รอ.อย.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

- ธ.กรุงไทย ฯ มาตรการช่วยเหลือพิเศษ บุคลากรภาครัฐ ฯ

- เปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ชั่วคราว

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 934 วันที่ 20 – 26 มิ.ย.55

- พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 55/1

- พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.

- พิธีปิดการฝึกอบรม นายทหารใหม่ อย.

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.46

- พิธีปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 57

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ขอเชิญชมการแสดงการบิน

- ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟ กรม ตอ.รอ.อย.

- สอ.อย.จำกัด ประมูลรถยนต์โดยสาร

- กำหนดเส้นทางเดินรถ(ช่วงการฟื้นฟู)

- ธ.กรุงไทย ฯ มาตรการช่วยเหลือพิเศษ บุคลากรภาครัฐ ฯ

- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ทอ.ไร้พุง(รุ่นที่ 6)

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 933 วันที่ 30 พ.ค.- 5 มิ.ย.55

- พบปะสนทนา

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.๒๑ จ.อุบลราชธานี

- พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ขอเชิญชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๖

- เส้นทางเดินรถบริเวณเขตบ้านพักอาศัย ทอ.ท่าดินแดง(ช่วงการฟื้นฟู)

- รพ.ภูมิพล ฯ จะทำการย้ายห้องตรวจไปยังอาคารคุ้มเกศ

- รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 932 วันที่ 16 – 22 พ.ค.55

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- เปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 57

- พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร

- พิธีเปิดฝึกอบรมนายทหารใหม่ อย.

- ทุนการศึกษาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร

- ยศ.ทอ.ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมสัญจร

- กำหนดเส้นทางการเดินรถทางเดียวในถนนธูปะเตมีย์

- ทอ.กำหนดเรียกพล ปี 55

- กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล อย.

- ข่าวจาก สำนักงานประกันสังคม

- ปรับเกณฑ์อายุในการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจ ทอ.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 931 วันที่ 2 – 8 พ.ค.55

- พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ

- พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ นดอ.ปี 55

- วันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ

- รับสมัครหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวจากสหกรณ์ อย.จำกัด

- ข่าวจาก ขส.ทอ.

- ข่าวจากการฌาปนกิจ ทอ.

- สก.ทอ.รับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 930 วันที่ 25 เม.ย.- 1 พ.ค.55

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- รับสมัครหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8

- ข้าราชการ อย.ได้รับรางวัลดีเยี่ยม

- รับสมัครบุคคล

- ข่าวจากสหกรณ์ อย.จำกัด

- ข่าวจาก ขส.ทอ.

- ข่าวจากการฌาปนกิจ ทอ.

- สก.ทอ.รับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 929  วันที่ 18 -24 เม.ย.55

- พิธีฟังสารของ ผบ.ทอ.

- พิธีรดน้ำขอพร ผบ.อย.และภริยา 

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- รับสมัครหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8

- ข่าวจากสหกรณ์ อย.จำกัด

- ข่าวจาก ขส.ทอ.

- ข่าวจากการฌาปนกิจ ทอ.

- รับสมัครบุคคล

- กำหนดเส้นทางการเดินรถทางเดียว

- ข่าวจาก กวป.พอ.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 928 วันที่ 11-17 เม.ย.55

 

 

 

 

 

 

- มอบสินไหมทดแทน

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.1

- พิธีรดน้ำขอพร ผบ.อย.และภริยา

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ปี 55

- ข่าวจากสหกรณ์ อย.จำกัด

- ข่าวจาก กรมขนส่งทหารอากาศ

- รับสมัครบุคคล

- ผลรางวัลสลากกาชาด ทอ.ปี 55

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 927 วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2555

 

- พิธีปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 56

- พิธีมอบรางวัล...ผลงานประดิษฐ์คิดค้น การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น บุคคล 

  ดีเด่น และนิรภัย ปี 54

- ขอเชิญชมนิทรรศการร้านกาชาดกองทัพอากาศ ในงานกาชาด ประจำปี 55

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 925 วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2555

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน

  สังกัด อย.ที่ได้รับพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุม อย.(๒)

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน

  ที่ตั้งหน่วย ทอ.ในสนาม ณ สร.ภูหมันขาว จ.เลย

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน

  ที่ตั้งหน่วย ทอ.ในสนาม ณ ศคร.ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

- อย.ขอเชิญข้าราชการ อย.ร่วมเป็นแรงใจเชียร์นักกีฬาฟุตบอล

- ขอเชิญชมการแสดงการบิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ

- ขอเชิญชมนิทรรศการร้านกาชาดกองทัพอากาศ ในงานกาชาด ประจำปี 55

  และสร้างกุศลลุ้นโชคใหญ่ กับสลากกาชาด ทอ.

- ขยายเวลาสั่งจองหนังสือที่ระลึก “4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปีการบินบุพการีทหารอากาศ”

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ประจำปี 55

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 55

- รับสมัครบุตรหลานเข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด

- งดให้บริการตรวจร่างกายช่วงเช้า

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 924

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2555

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน

  ที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธุ์

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ. ณ ห้องประชุม อย.(2)

- ขอเชิญชมนิทรรศการร้านกาชาดกองทัพอากาศ ในงานกาชาด ประจำปี 55

  และสร้างกุศลลุ้นโชคใหญ่ กับสลากกาชาด ทอ.

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ทอ.เตรียมออกปฏิบัติงาน

- รับสมัครบุตรหลานเข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด

- ลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555

- “น้ำครั้งหน้า ปี 55 เอาอยู่มั้ย”

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ 43 และตารางการแข่งขันฟุตบอลของ อย.

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 923

วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2555

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน และ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.

- ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูโดดร่ม ทอ.ประจำปี 54

- พล.อ.ต.ชูชาติ บุญชัย รอง ผบ.อย.เป็นประธานในการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.

  ณ กองบิน ๔ จ.นครสวรรค์

- พล.อ.ต.ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ อาอาศโยธิน

- ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนบริเวณรอบดอนเมือง

- ขอเชิญชมนิทรรศการร้านกาชาดกองทัพอากาศ ในงานกาชาด ประจำปี 55

- ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “น้ำครั้งหน้า ปี 55 เอาอยู่มั้ย”

- กำหนดบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ ภาคฤดูร้อน 2555

- รับสมัครข้าราชการชายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สหรัฐอเมริกา

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 922

วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2555

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- กำหนดตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 55

- กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นกำลังพล ทอ.จำนวน 427 อัตรา

- ขอเชิญชมการแข่งกีฬาภายใน ทอ. ประจำปี 55

- รับสมัครบุตรหลานเข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด

- งดให้บริการตรวจร่างกายช่วงเช้า

- มูลนิธิ 752 มอบทุนการศึกษาให้บุตรศิษย์เก่า รร.นอ.ที่เสียชีวิต

- แจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้องเนื่องจากปัญหาอุทกภัย ปี 54

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 921

วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2555

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.พร้อมด้วย หน.นขต.อย.รับมอบดอกป๊อปปี้

- กำหนดตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง

- อย., ขว.ทอ., สน.ผบ.ดม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากทำการฝึกซ้อมการปฏิบัติการมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขต บก.ทอ.

- รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

- มูลนิธิ 752 มอบทุนการศึกษาให้บุตรศิษย์เก่า รร.นอ.ที่เสียชีวิต

- ศยช.ทอ.เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการอบรมโครงการ ประจำปี 55

- รับสมัครบุตรหลานเข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด

- กำหนดบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 55

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 55

- งดให้บริการตรวจร่างกายช่วงเช้า

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 920

วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2555

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.23 จ.อุดรธานี

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.1 จ.นครราชสีมา

- ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บก.อย.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ดย.อย.รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

- กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พ.ท.สุรินทร์ จารยะพันธุ์ บิดาของ พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.

- กำหนดตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง

- รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555

- การประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

  เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

- ขอเชิญสั่งจองหนังสือที่ระลึก “4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปีการบินบุพการีทหารอากาศ”

- ขอเชิญร่วมให้คะแนนเพลงเนื่องในโอกาสครบ 100 ปีบุพการีทหารอากาศ

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 919

วันที่ 25 – 31 มกราคม 2555

- พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ.เป็นประธานมอบของที่ระลึก ผบ.หน่วย ในงานเลี้ยงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

- พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รอง ผบ.อย.เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7

- พล.อ.ต.ชูชาติ บุญชัย รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ดุริยางค์ทหารอากาศ

- พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศฝึกงานในหน้าที่ ปี 55 สังกัด อย.

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา ให้กับทหารกองประการการ ปี 54 ผลัด 2

- พล.อ.ต.ชูชาติ บุญชัย รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ “จิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555

- รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 918

วันที่ 18 – 24 มกราคม 2555

- พล.อ.ต.ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน รุ่นที่ 5

- ดย.อย.กำหนดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค.55 ดย.อย.

- สก.ทอ.เปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2555

- ทอ.รับสมัครบุคคล พื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ ทอ. ประจำปี 2555 จำนวน 427 อัตรา

- รร.ฤทธิยะวรรณาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

- ขอเชิญสั่งจองหนังสือที่ระลึก “4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปีการบินบุพการีทหารอากาศ”

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 19 ฉบับที่ 917

วันที่ 11 – 17 มกราคม 2555

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันถาปนา อย.(ครบรอบ 64 ปี)

- พล.อ.อ.ศรีเชาว์ จันทร์เรือง รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีสงฆ์ในวันคล้ายวันสถาปนา อย.(ครบรอบ 64 ปี)

- พล.อ.อ.ศรีเชาว์ จันทร์เรือง รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการตรวจสอบความพร้อมรบหน่วย ทอ.ดีเด่น

- พล.อ.อ.ศรีเชาว์ จันทร์เรือง รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น อย.

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.รับมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ให้กับ พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รองผบ.อย.

  พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ อย.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 55

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด)

  กิตติมศักดิ์ของ ทอ.ให้แก่ พล.ท.วิทวัส บุญยพันธุ์ ผบ.ศตส.

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อย., หน่วยงาน ทอ.

  หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.(ครบรอบ 64 ปี)

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

- กำหนดการงานวันเด็กกองทัพอากาศ ปี 55

- แผนผังเส้นทางการเดินรถของ ทอ.งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 18 ฉบับที่ 916

วันที่ 28 ธันวาคม 2554 – 3 มกราคม 2555

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการ สังกัด อย.

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/55

- พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีมอบกำลังทหารกองประจำการ ปี 54 ผลัดที่ 2

- พล.อ.ต.ชูชาติ บุญชัย รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ศปรภ.

- ขอเชิญร่วมงานวันเด็กกองทัพอากาศ ประจำปี 2555

- ขอเชิญชมและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2555

- สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้สูงวัย

- กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประกาศ ยังไม่สามารถผลิตภาพได้

- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555

- รับสมัครบุคคล