. . . ข่าวอากาศโยธิน . . .

ฉบับที่

โดย...น.ส.พรพิมล  จันทร์มหา  ปชส.อย.โทร.2-5059

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 980 วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56 <<<

- พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  ผบ.ทอ. ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บังคับบัญชา

- พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษ

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

- ส.ค.ส. อย. ปี 2557

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ บน.23 จ.อุดรธานี 

- กำหนดพิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหา ทอ.ปี 57

- กำหนดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรม ปพ.อย.

- กำหนดการประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ สมส.ทอ.

- ชย.ทอ.ตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลตามนโยบาย ผบ.ทอ.

- รับสมัครบุคคล

- เปลี่ยนที่อยู่ Web Site การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ

- กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 979 วันที่ 27 พ.ย.- 3 ธ.ค.56<<<

- พิธีไหว้ครูดนตรีและนาพิธีไหว้ครูดนตรี และนาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีไหว้ครูดนตรี และนาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

- มอบเสื้อยืดรุ่น นร.ปพ.และปิดการทดสอบกำลังใจ หลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 9

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ พัน อย.บน.2 จ.ลพบุรี และ พัน อย.รร.การบิน จว.นครปฐม

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ ท้องพระโรง วังไกลกังวล

- ทอ.กำหนดจัดงานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

- ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 978 วันที่ 20-26 พ.ย.56 <<<

- พิธีประดับยศ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร อย.

- รับเยี่ยมคำนับ

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.46

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.41      

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.4

- จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ พอ.

- อบรมภาษาอังกฤษ

- ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 977 วันที่ 6 – 13 พ.ย.56<<<

- ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.ปี 56

- พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่น 9

- งานรำลึกมหาอุทกภัย 54 ปี 2556

- พิธีปลดทหาร 54/2        

- ตรวจความพร้อมอุปกรณ์ กองร้อยทางยุทธวิธี กรม ตอ.รอ.ฯ

- ทุนการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล อย.

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56

- สก.ทอ.เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ปี 57

- บันทึกประจำวัน ทอ.ปี 57 

- การจัดงานประเพณีลอยกระทง ทอ.ปี 56

- (วันเบาหวานโลก)

- การแข่งขันกอล์ฟ ชนอ.

- รับสมัครบุคคล

- ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.จำกัด

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 976 วันที่ 30 – 5 พ.ย.56<<<

- สัมมนาสายวิทยาการ อย.

- สัมภาษณ์ นิตยสาร TOPGUN

- ตรวจเยี่ยม ดย.ทอ.อย.

- พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ทย.รอ.อย.

- การแต่งเครื่องแบบชุดฝึกสีพรางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- การแต่งกายไว้ทุกข์

- ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- บันทึกประจำวัน ทอ.ปี 57

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 975 วันที่ 16 – 22 ต.ค.56<<<

- ประดับเครื่องหมายยศ

- ตรวจเยี่ยม กรม ปพ.อย.

- พิธีเกษียณอายุราชการ

- พิธีการศึกษา พลสัญญานแตรเดี่ยว

- ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- บุคคลดีเด่น ทอ.ปี 56

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสินเชื่อ โครงการกู้เงิน ฯ

- ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก พอ.

- การขอรับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการข้าราชการ

- การขอรับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการข้าราชการ

- ข่าวจาก มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กสทช.

- ข่าวจาก ธ.กรุงไทย ฯ 

- ข่าวจาก ธ.ออมสิน

- บันทึกประจำวัน ทอ.ปี 57

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 974 วันที่ 2 – 8 ต.ค.56<<<

- ผู้บังคับบัญชา อย.

- พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.อย.

- มอบของที่ระลึก

- กล่าวให้โอวาท ให้กับกำลังพลก่อนไป ฉก.9

- ผบ.อย.มอบนโยบายปฏิบัติงาน

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 973 วันที่ 25 ก.ย.- 1 ต.ค.56<<<

- อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผบ.อย.

- มอบเสื้อกีฬาให้กับข้าราชการ บก.อย.

- พิธีเกษียณอายุราชการ

- พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.อย.

- ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสินเชื่อ โครงการกู้เงิน ฯ

- วิธีการพิจารณา การเลือกระหว่างบำนาญสูตรเดิม หรือ กบข.

- การขอรับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการข้าราชการ

- ขอแสดงความยินดี

- กำหนดงานเลี้ยงและพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๕๖

- การขอรับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการข้าราชการ

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ

- การให้สิทธิการสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 972 วันที่ 18 – 24 ก.ย.56<<<

- ผบ.ทอ.เยี่ยมชมการสาธิต

- อวยพร ผบ.อย.และ รอง ผบ.อย.(2)  

- ตรวจเยี่ยมการฝึกก่อนไป จชต.

- พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

- พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

- บรรยายธรรม

- สังสรรค์ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

- โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ

- การขอรับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการข้าราชการ

- โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ

- การให้สิทธิการสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 971 วันที่ 11 – 17 ก.ย.56 <<<

- พิธีเปิดการบรรยายพิเศษ

- เปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9  

- ตรวจเยี่ยมการฝึก จว.ลพบุรี

- มอบปีกกิตติมศักดิ์ ผบ.ดย.ทอ.มาเลเซีย

- ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- บรรยายธรรม

- สังสรรค์ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

- พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 56

- การขอรับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการข้าราชการ

- โครงการสมรสหมู่ ทอ.ครั้งที่ 1

- การให้สิทธิการสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.เป็นกรณีพิเศษ

- รับสมัครบุคคล เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 44 อัตรา

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 970 วันที่ 4 – 10 ก.ย.56<<<

- มอบปีกกิตติมศักดิ์

- พิธีวิ่งสวนสนามรับมอบหมวกทรงอ่อนสีแดง กรม ปพ.อย.  

- พิธีเปิดการฝึกอบรมสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 56

- ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 56

- ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน

- พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9

- พิธีปิดการฝึกอบรมสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 56

- ขอเชิญประชุมนิรภัยภาคพื้น อย.

- สังสรรค์ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

- ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 56

- สน.ผบ.ดม.จะจัดส่ง จนท.จัดทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออก ประจำปี 57

-โครงการสมรสหมู่ ทอ.ครั้งที่ 1

- ศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลฯ ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "มะเร็งเต้านม รู้ไว รักษาได้"

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสินเชื่อ โครงการกู้เงิน ฯ

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 969 วันที่ 21 – 27 ส.ค.56

- การทดสอบการปฏิบัติตามแผนป้องกันที่ตั้ง ดม.

- ข้าราชการ ดย.ฯ เข้าร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในงาน“วันแม่แห่งชาติ”  

- กิจกรรม “สัปดาห์นมแม่โลก”

- กำหนดฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 56

- ฝึกซ้อมการปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน

- ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

- กรม ปพ.อย.ขอเชิญร่วมการออกกำลังกาย Body Combat และวิทยาศาสตร์การกีฬา

- พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 56

- สน.ผบ.ดม.จะจัดส่ง จนท.จัดทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออก ประจำปี 57

- แนวทางปฏิบัติตัวของข้าราชการทหารในช่วงเหตุการณ์ชุมนุม

-โครงการสมรสหมู่ ทอ.ครั้งที่ 1

- ศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลฯ ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "มะเร็งเต้านม รู้ไว รักษาได้"

- ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ.( QCC ) ครั้งที่ 30 ประจำปี 56

- วิธีการพิจารณา การเลือกระหว่างบำนาญสูตรเดิม หรือ กบข.

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสินเชื่อ โครงการกู้เงิน ฯ

- สถาบันกวดวิชา I.C.C  ขอเชิญส่งบุตรสอบชิงกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉับที่ 968 วันที่ 7 – 13 ส.ค.56<<<

- ขอเชิญชม..การแข่งขันชกมวยการกุศลสมาคมแม่บ้าน ทอ.

- ผบ.ทอ.เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัน 2 กรม ทย.รอ.อย.

1.       - เปิดการบรรยายธรรมตามโครงการ และแผนงานยาเสพติดของ อย.ปี 56

-          - ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ RBS-70 และแบบ QW-2 ปี 56

-          - จร.ทอ.สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ อย. 

-          - พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร อย.

-          - แนวทางปฏิบัติตัวของข้าราชการทหารในช่วงเหตุการณ์ชุมนุม

-          - โครงการสมรสหมู่กองทัพอากาศ ครั้งที่ 1

-          - รับสมัครบุคคล

-          - ข่าวบริการ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 967 วันที่ 31 ก.ค.-6 ส.ค.56  <<<  

- จก.จร.ทอ.พร้อมคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการ อย.

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.5

- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- สัมมนา ผบ.พัน อย.และ ฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ 3/56

- ผสพ.อย.เปิดอบรมโครงการพัฒนา จนท.สรรพาวุธ ฯ

- อบรมบุคลากรด้านการข่าว

- แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่าย ทอ.ปี 56

- ขอเชิญตรวจรักษาทันตกรรมเทิดพระเกียรติ

- การรับบริจาคเกล็ดโลหิต

- รับสมัครบุคคล

- รพ.ภูมิพล ฯ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

- ทรูมูฟ เอช จัดโครงการสวัสดิการมือถือ ทรูมูฟ เอช ราคาพิเศษ

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 966 วันที่ 17-23 ก.ค.56

- ปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 59

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.4.

- พิธีขออโหสิกรรม

- ตรวจเยี่ยมการฝึก GPOI

- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสวัสดิการ ทอ.

- การจัดงานเทศน์มหาชาติ”กัณฑ์มหาราช”เฉลิมพระเกียรติ ฯ

- แม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่าย ทอ.ปี 56

- ขอเชิญตรวจรักษาทันตกรรมเทิดพระเกียรติ

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 965 วันที่ 3 – 9 ก.ค.56

- วันพบญาติทหารใหม่ 56/1

- พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร อย.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

 - รอบรั้วอากาศโยธิน

- การสัมมนาแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่ ทอ.เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

- ขอให้ น.สัญญาบัตร ที่ตั้งดอนเมือง ส่งภาพเพื่อทำของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

- ขอเชิญชวนร่วมบูชาและสั่งจอง พระกริ่งปวเรศ และครุฑ 72 ปี โรงเรียนการบิน รุ่นเหนือฟ้า

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 964 วันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค.56

- คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 7

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 2 จ.ลพบุรี

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 56/1

 - ทอ.กำหนดจัดพิธีอุปสมบทหมู่ ปี 56

- ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร – ตำรวจ ครั้งที่ 51

- การเลือกรับเงินเมื่อเกษียณอายุ ระหว่าง กบข. กับ บำนาญสูตรเดิม

- หน่วยทหารเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครบุคคล

- รพ.ภูมิพล ฯ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 963 วันที่ 12 – 18 มิ.ย.56

- คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 7

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 2 จ.ลพบุรี

- พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.

- พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 56/1

 - ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ สร.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอากาศโยธิน ต้านภัยยาเสพติด

- สก.ทอ.เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปี 56

- ยศ.ทอ.ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมี

- การปฏิบัติกรณีป้ายแสดงตน(รปภ.บก.ทอ.1)สูญหาย

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 962 วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย.56

- ตรวจสอบความพร้อมรบ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง

- พิธีเปิดโครงการจัดประชุม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านยาเสพติด

- จก.ทสส.ทอ.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม อย.

- พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร

- ตรวจสอบความพร้อมรบหน่วย ทอ. ณ บน.1 .นครราชสีมา

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- การปฏิบัติกรณีป้ายแสดงตน(รปภ.บก.ทอ.1)สูญหาย

- รับสมัครบุคคล

- ทอ.กำหนดรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี 56

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 961 วันที่ 8 – 14 พ.ค.56

- นศ.นยศ.เยี่ยมชมกิจการ อย.

- พิธีเปิดการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ สายวิทยาการ อย.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- กิจกรรมหยุดบุหรี่ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง

- รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/56

- ธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษา

- การปฏิบัติกรณีป้ายแสดงตน(รปภ.บก.ทอ.1)สูญหาย

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ.ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- ทอ.กำหนดรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี 56

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 960 วันที่ 1 – 7 พ.ค.56

- พิธีอำลาทหาร รุ่นปี 54/1

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.23 จ.อุดรธานี

- พิธีเปิดการศึกษา นดอ.ปี 56

- ทัศนศึกษา วัดพระบาทน้ำพุ

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ศูนย์ดูแลข้าราชการนอกประจำการ– ทายาทของ ทอ.แบบ One Stop Service

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.21

- ธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษา

- การปฏิบัติกรณีป้ายแสดงตน(รปภ.บก.ทอ.1)สูญหาย

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ.ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- วันคล้ายวันสถาปนา รร.นอ. ครบรอบ ๖๐ปี

- ทอ.กำหนดรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี 56

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 959 วันที่ 24 – 30 เม.ย.56

- พิธีปิดหลักสูตร “การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8”

- งานประเพณีสงกรานต์ อย.

- พิธีอ่านสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ

- ตรวจเยี่ยมการฝึก ปพ.รุ่นที่ 8

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- พิธีมอบทุนการศึกษา

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.21

- รับหมวกทรงอ่อนสีแดง

- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

- ธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษา

- การปฏิบัติกรณีป้ายแสดงตน(รปภ.บก.ทอ.1)สูญหาย

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ.ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- การขอรับการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ

- ทอ.กำหนดรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี 56

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 958 วันที่ 3 – 9 เม.ย.56

- พิธีเปิด “โครงการลดอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 56”

- พิธีเปิด “โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่”

- ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.46

- นนอ.57 เยี่ยมชมกิจการ อย.

- รอบรั้วอากาศโยธิน

- ขอเชิญ...ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป ในวันพุธที่ 1 พ.ค.56

- ทอ.จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 56

- ขอเชิญร่วมนิทรรศการร้านกาชาด ทอ.ในงานกาชาด ประจำปี 56

- การปฏิบัติกรณีป้ายแสดงตน(รปภ.บก.ทอ.1)สูญหาย

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ.ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- ทอ.เปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

- สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร เปิดจองบัตรทัศนศึกษา ปี 56

- ทอ.จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ 44 ประจำปี 56

- ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอล ทีม แอร์ฟอร์ซ เอวิเอ เอฟซี

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 957 วันที่ 27 มี.ค.- 2 เม.ย.56

- รับมอบป้อมดินลดโลกร้อน

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กกล.ทอ.ฉก 9

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ณ ฝูงบิน 206, สร.เขาจาน, สร.บ้านเพ และ ฝูงบิน 106

- ขอเชิญ...ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป ในวันพุธที่ 3 เม.ย.56

- ขอเชิญร่วมนิทรรศการร้านกาชาด ทอ.ในงานกาชาด ประจำปี 56

- กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี 56

- พิธีอุปสมบทหมู่ ทอ.ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร เปิดจองบัตรทัศนศึกษา ปี 56

- ทอ.จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ 44 ประจำปี 56

- ขอเชิญร่วมเชียร์ฟุตบอล ทีม แอร์ฟอร์ซ เอวิเอ เอฟซี

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 956 วันที่ 13 – 19 มี.ค.56

- พิธีเปิดการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร

- ขอเชิญ...ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป ในวันพุธที่ 3 เม.ย.56

- ขอเชิญร่วมนิทรรศการร้านกาชาด ทอ.ในงานกาชาด ประจำปี 56

- กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี 56

- ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.

- ขอเชิญชมการแสดงการบินของ  หมู่บินผาดแผลง Breitling Jet Team

- สก.ทอ.เปิดรับสมัครโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ปี 56

- ยศ.ทอ.รับสมัครเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

- สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ปี 56

- ร้านสวัสดิการ ทอ.ดอนเมือง รับสมัครบุตรให้มีรายได้พิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน ปี 56

- รับสมัครบุคคล

- เปิดจองบัตรทัศนศึกษา และเปิดรับสมัครการแข่งขันฟุตบอล “ประทวนคัพ” ปี 56

- ทอ.จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ 44 ประจำปี 56

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 955 วันที่ 6 – 12 มี.ค.56

- การสัมมนาสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 2/56

- ขอเชิญชมนิทรรศการร้านกาชาด ทอ.ในงานกาชาด ประจำปี 56

- ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำสู่สุข

- เปิดรับสมัครโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 56

- ทอ.จับมือ ซีเกท จัดแข่งขันหุ่นยนต์บินครั้งแรกในประเทศไทย

- รับสมัครบุคคล

- รพ.ภูมิพล ฯ เพิ่มบริการตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. “งดตรวจร่างกายช่วงเช้า”

- ทอ.รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วน ทอ.) ประจำปี 56

- ยศ.ทอ.รับสมัครเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 56

- ทอ.รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 56

- สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิยะวรรณาลัย รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ปี 56

- ขอเชิญชม พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี 56

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 954 วันที่ 20 – 26 ก.พ.56

- พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 58

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. รร.การบิน

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.4

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.2

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

- ตรวจเยี่ยมฝ่ายอานายการจาพวกทหารกาลังพล

- พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน สังกัด อย.เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร

- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

- อบรมภาษาอังกฤษ

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชีทหารอากาศ

- มอบเงินสินไหมมรณกรรม จาก บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด

- รพ.ภูมิพล ฯ เพิ่มบริการตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ

- กวป.พอ.งดตรวจร่างกาย

- ยศ.ทอ.รับสมัครเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

- ทอ.รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วน ทอ.) ปี 56

- ทอ.รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน ๓๖๓ อัตรา

- รับสมัครบุคคล

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 953 วันที่ 30 ม.ค.- 5 ก.พ.56

- พิธีรับมอบถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท

- รับมอบดอกป๊อปี้

- อย.เชิญร่วมทำบุญตักบาตร

- สก.ทอ.เปิดรับการอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน

- รับสมัครสมาชิก ศยช.ทอ.เข้ารับการอบรม ปี ๕๖

- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขเอดส์ของ ทอ.

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๓

- รับสมัครทหารกองหนุและบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร

- รับสมัครทหารสารวัตรหญิง และพลทหารสารวัตรชายปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

- รับสมัครบุคคล

- ทอ.รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วน ทอ.) ปี 56

- ทอ.รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน ๓๖๓ อัตรา

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 952 วันที่ 23 – 29 ม.ค.56

- งานวันสถาปนา อย.

- งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 56

- มอบกระเช้า

- ทดสอบความรู้นายทหารสัญญาบัตรเหล่า อย.(ร.ต.-น.ต.)

- พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.

- งานวันสถาปนา กรม ปพ.อย.

- พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา อย.

- พิธีสาบานตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด+บรรยายพิเศษ

- พิธีปฐมนิเทศการฝึกงานในหน้าที่ ปี ๕๖

- ทอ.รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน ๓๖๓ อัตรา

- รับสมัครบุคคล

- อบรมโครงการสร้างศักยภาพวิทยากรผู้นำชุมชนแข้มแข็ง ทอ.ปี ๕๖

ข่าวอากาศโยธิน ปีที่ 20 ฉบับที่ 951 วันที่ 2 – 8 ม.ค.56

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.5

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.7

- ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.56

- ทำบุญตักบาตร

- อวยพร ผบ.อย. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556

- กำหนดจัดงานวันสถาปนาหน่วย

- ทอ.รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วน ทอ.) ปี 56

- ทอ.รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 56

- ทอ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน ๓๖๓ อัตรา

- รับสมัครบุคคล

- กำหนดพื้นที่ขายของงานวันเด็ก บริเวณหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน