กิจกรรมในหน่วย

โดย : น.ส.พรพิมล  จันทร์มหา   โทร.2-5059

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.56 จ.สงขลา >>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.56 จ.สงขลา เมื่อ 25 ธ.ค.55  โดยมี น.อ.ภูวดล  สอนดวงใจ  ผบ.บน.56  ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.7 จ.สุราษฏร์ธานี  >>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.7 จ.สุราษฏร์ธานี  เมื่อ 24 ธ.ค.55  โดยมี น.อ.สมใจ  ชัยวงษ์  รอง ผบ.บน.7  ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธุ์ >>>

 

     พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธุ์  เมื่อ 24 ธ.ค.55  โดยมี น.อ.ขวัญชัย  วังอินทร์  รอง ผบ.บน.5  ให้การต้อนรับ

 

พิธีเปิดการแข่งขันชกมวยการกุศล>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยการกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ อย. เมื่อ 21 ธ.ค.55 ณ สนามมวยสยาม อ้อมน้อย จ.นครปฐม 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 21 ธ.ค.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 55 ผลัดที่ 2 >>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 55 ผลัดที่ 2 เมื่อ 20 ธ.ค.55 ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ>>>

 

    อย.จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการ อย.ในระหว่าง 11 – 28 ธ.ค.55 โดยมี อาจารย์จารก ศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.เป็นผู้อบรม ฯ

งานเลี้ยงหลังพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์>>>

 

    พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  ผบ.ทอ. เป็นประธานในงานเลี้ยงหลังพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ 5 ธ.ค.55 ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.ให้การต้อนรับ

ผบ.ศตก.เยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ>>>

 

    พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย.(2) ให้การต้อนรับ พล.ท.สุรสิทธิ์  ถาวร  ผบ.ศตก.นำข้าราชการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กรม ปพ.อย. เมื่อ 7 ธ.ค.55 ณ ห้องประชุม พัน 1 กรม ปพ.อย.

พิธีประดับปีกการปฏิบัติการพิเศษ ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ พล.ท.สุรสิทธิ์  ถาวร  ผบ.ศตก. เมื่อ 7 ธ.ค.๕๕ ณ ห้องทำงาน ผบ.อย.

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ อย. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อ 6 ธ.ค.55

พิธีประดับยศเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย.ที่จะเกษียณอายุราชการปี 56>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย.ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.56  เมื่อ 28 พ.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.46 จ.พิษณุโลก>>>

 

    พล.อ.ต.สุชิน   วรรณโรจน์   ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56 ณ บน.46 จ.พิษณุโลก เมื่อ 27 พ.ย.55 โดยมี น.อ.ภูวเดช   สว่างแสง   ผบ.บน.46 ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.41 จ.เชียงใหม่>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56 ณ บน.41 จ.เชียงใหม่ เมื่อ 26 พ.ย.55 โดยมี น.อ.ประยูร  ธรรมาธิวัฒน์   ผบ.บน.41 ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ประจำ ศยพ.ศปก.ทอ.>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ประจำ ศยพ.ศปก.ทอ.ให้กับข้าราชการ อย. ระหว่าง 21 - 23 พ.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

 

พิธีประดับปีกนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 55>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 เมื่อ 22 พ.ย.55 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56 ณ บน.1 จ.นครราชสีมา>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56 ณ บน.1 จ.นครราชสีมา เมื่อ 20 พ.ย.55 โดยมี น.อ.เอกณรงค์   อินทชาติ   ผบ.บน.1 ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56 ณ บน.21 จ.อุบลราชธานี>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56 ณ บน.21 จ.อุบลราชธานี เมื่อ 20 พ.ย.55 โดยมี น.อ.ไวพจน์   เกิงฝาก  ผบ.บน.21 ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56  ณ บน.23 จ.อุดรธานี>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.ปี 56  ณ บน.23 จ.อุดรธานี เมื่อ 19 พ.ย.55 โดยมี น.อ.ศรสิต  กีรติพล  ผบ.บน.23 ให้การต้อนรับ

 

พิธีให้คำแนะนำในการสอบคัดเลือก เป็น น.สัญญาบัตร อย.>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีให้คำแนะนำในการสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย. เมื่อ 7 พ.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8 เมื่อ 1 พ.ย.55 ณ ศทย.อย.

 

พิธีอำลาทหารกองประจำการ รุ่นปี 53 ผลัดที่ 2>>>

 

    พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 53 ผลัดที่ 2 เมื่อ 31 ต.ค.55 ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

 

ลงนามถวายพระพร>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. นำคณะผู้บังคับบัญชา และ ผบ.พัน อย.กองบินต่างจังหวัดและ พัน อย.รร.การบิน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.55 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช

เปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/56>>>

 

 พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานเปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/56 เมื่อ 24 ต.ค.55 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีประดับเครื่องหมายยศ>>>

 

  พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน สังกัด อย. ที่ได้รับการเลื่อนยศให้สูงขึ้น เมื่อ 22 ต.ค.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับนายทหารสัญญาบัตร อย. >>>

 

  พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับนายทหารสัญญาบัตร อย.ชั้นยศ ร.ต.- น.ต. เมื่อ 19 ต.ค.55 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

เยี่ยมชมกิจการป้องกันฐานบิน >>>

 

  พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. และ พล.อ.จ.Mun Seung Ju ผบ.อย./สห.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานในการเยี่ยมชมกิจการป้องกันฐานบิน เมื่อ 16 ต.ค.55 ณ ลานเอนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบป้องกันฐานบิน >>>

 

   พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. และ พล.อ.จ.Mun Seung Ju ผบ.อย./สห.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบป้องกันฐานบิน เมื่อ 16 ต.ค.55 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

รับการเยี่ยมคำนับ >>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. รับการเยี่ยมคำนับจาก พล.อ.จ.Mun Seung Ju ผบ.อย./สห.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ 16 ต.ค.55 ณ ห้องรับรอง ผบ.อย.

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน >>>

 

     พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในการประชุม อย.ประจำเดือน ต.ค.55 เมื่อ 2 ต.ค.55 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.อย. >>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์   รับมอบหน้าที่  ผบ.อย. จาก  พล.อ.ท.อานนท์   จารยะพันธุ์   รอง เสธ.ทอ. ในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.อย. เมื่อ 1 ต.ค.55 ณ สนามหน้า บก.อย.

 

พิธีเกษียณอายุราชการ ปี 55>>>

 

    พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 55 เมื่อ 26 ก.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9 >>>

 

    พล.อ.ต.ทนงศักดิ์   พวงพ่วงรอด   รอง ผบ.อย.(1) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9 ให้กับกำลังพล ทอ.ที่จะไปปฏิบัติราชการ ที่ จชต. เมื่อ 19 ก.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย.>>>

 

    พล.อ.ท.อานนท์   จารยะพันธุ์   ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ น.ประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย. เมื่อ 12 ก.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.56 จ.สงขลา

 

   พล.อ.ต.ทนงศักดิ์  พวงพ่วงรอด  รอง ผบ.อย.(1) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ บน.56 หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 29 ส.ค.55 โดยมี น.อ.ปัญญา  อารีย์มิตร  รอง ผบ.บน.56 ให้การต้อนรับ 

มอบเครื่องหมายการปฏิบัติการพิเศษ>>>

 

   พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย.มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษเป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับพล.อ.อ.วินัย  เปล่งวิทยา  ผช.ผบ.ทอ.เมื่อ 23 ส.ค.55  ณ ห้องทำงาน ผช.ผบ.ทอ.

 

การฝึกปฏิบัติการด้านการข่าวกรอง กกล.ฉก.9>>>

 

    พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  เสธ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการด้านการข่าวกรอง กกล.ฉก.9 เมื่อ 23 ส.ค.55 ณ ศูนย์ฝึกอบรมประชานารถ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

พิธีเปิดการสัมมนาผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ อย.>>>

 

    พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ อย. เมื่อ 16 ส.ค.55 ณ รอยัลส์ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

 

ยิงสลุตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา>>>

 

     กรม ตอ.รอ.อย. จัดกองทหารเกียรติยศยิงสลุต 21 นัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานเอนกประสงค์ รร.นอ.เมื่อวันที่ 12 ส.ค.55  โดยมี น.ท.จณัตว์  ภัทรดิลก  ผบ.พัน 1 กรม ตอ.รอ.อย. เป็นผู้ควบคุม

 

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง พัน.อย.ฉก.กกล.ทอ.ฉก.9 >>> 

 

   พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง พัน.อย.ฉก.กกล.ทอ.ฉก.9  เมื่อ 8 ส.ค.55 ณ สนามบินบ่อทอง จ.ปัตตานี โดยมี น.อ.สุเวทย์  งูพิมาย  ผบ.กกล.ทอ.ฉก.9 ให้การต้อนรับ 

 

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

 

   พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง ระหว่าง 23 - 25 ก.ค.55  

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน 21>>>

 

    พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี  เมื่อ 19 ก.ค.55 โดยมี น.อ.อร่าม  สกุลแก้ว  ผบ.บน.21  ให้การต้อนรับ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านยาเสพย์ติด

 

      พล.อ.ท. อานนท์ จารยะพันธ์ ผบ.อย. และ พล... ชูชาติ บุญชัย รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านยาเสพย์ติด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ, แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ และแด่สมเด็จพระโอรสาธิราช ฯ ณ สนามฟุตบอล กรม ตอ.รอ.อย. เมื่อ 18 ก.ค.55 โดยมี น.อ.สมควร  รักดี  ผบ.กรม ตอ.รอ.อย. ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ร่วมกันของ 3 เหล่าทัพ

 

     พล.อ.ท. อานนท์ จารยะพันธ์ ผบ.อย. ร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผบ.เหล่าทัพ และ น.ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ร่วมกันของ 3 เหล่าทัพ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง เมื่อ 13 ก.ค.55

ตรวจสอบความพร้อมรบ  ณ กองบิน 7 จ.สุราษฏร์ธานี

 

    พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย.(2) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง หน่วย ทอ. ณ กองบิน 7 จ.สุราษฏร์ธานี ระหว่าง 10 - 13 ก.ค.55 โดยมี น.อ.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล  ผบ.กองบิน 7 ให้การต้อนรับ

 

เปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย. ครั้งที่ 2/55

 

    พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย. ครั้งที่ 2/55 ระหว่าง 4 - 6 ก.ค.55 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

 

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7 >>> 

 

    พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7  เมื่อ 22 มิ.ย.55  ณ ห้องประชุม อย.2)

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 23 จ.อุดรธานี >>>

 

     พล.อ.ต.ทนงศักดิ์  พวงพ่วงรอด  รอง ผบ.อย.(1) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน 23 จ.อุดรธานี เมื่อ 25 มิ.ย.55 โดยมี น.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์  ผบ.บน.23 ให้การต้อนรับ

พิธีประดับเครื่องหมาย สังกัด กรม ทย.รอ.อย. >>>

 

    พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย.(2) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย สังกัด กรม ทย.รอ.อย.และพบญาติ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 55 ผลัดที่ 1 กองพันทหารอากาศโยธิน 2 กรม ทย.รอ.อย.

 

พิธีประดับเครื่องหมายการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7 >>>

 

    พล.อ.ต.ทนงศักดิ์  พวงพ่วงรอด  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายการปฏิบัติการพิเศษ ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7  เมื่อ 22 มิ.ย.55 ณ สนามฝึกเขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี

ตรวจเยี่ยมการฝึกการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7 >>>

 

พล.อ.ต.ทนงศักดิ์  พวงพ่วงรอด  รอง ผบ.อย. ตรวจเยี่ยมการฝึกการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 7  เมื่อ 21 มิ.ย.55 ณ สนามฝึก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 57 >>>

 

     พล.อ.ท.อานนท์   จารยะพันธุ์   ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 57  เมื่อ 15 มิ.ย.55 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน อย.

ตรวจสอบความพร้อมรบ บน.46 จ.พิษณุโลก >>>

 

     พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์   เสธ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก เมื่อ 12 มิ.ย.55 โดยมี น.อ.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์  ผบ.บน.46 ให้การต้อนรับ

ปิดการฝึกอบรมนายทหารใหม่ อย.>>>

 

     พล.อ.ต.ทนงศักดิ์  พวงพ่วงรอด  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารใหม่ที่จบจาก รร.นอ.มาบรรจุ อย. เมื่อ 11 มิ.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย. >>>

 

    พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย. ให้กับ ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 55 ผลัดที่ 1 เมื่อ 7 มิ.ย.55  ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 55/1 >>>

 

     พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 55 ผลัดที่ 1 เมื่อ 7 มิ.ย.55  ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.>>>

 

    พล.อ.ท.อานนท์   จารยะพันธุ์   ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 25 พ.ค.55 ณ ห้องทำงาน ผบ.อย.

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี>>>

 

    พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย รอง ผบ.อย.(2) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ระหว่าง 22 – 24 พ.ค.55 โดยมี น.อ.อร่าม  สกุลแก้ว  ผบ.บน.21 ให้การต้อนรับ

เปิดการฝึกอบรมนายทหารใหม่ >>>

 

     พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารใหม่ที่จบจาก รร.นอ.มาบรรจุ อย. เมื่อ 11 พ.ค.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ทุนสหกรณ์ฯ และทุน ผบ.อย. >>>

 

   พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.และทุน ผบ.อย. ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด อย. เมื่อ 10 พ.ค.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีเปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 57>>> 

 

    พล.อ.ท.อานนท์   จารยะพันธุ์   ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 57  เมื่อ 8 พ.ค.55 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน อย.

ผบ.อย. บันทึกภาพร่วมกับนักกีฬา อย.ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ. ปี 55 >>>

 

   พล.อ.ท.อานนท์   จารยะพันธุ์   ผบ.อย. ร่วมบันทึกภาพร่วมกับนักกีฬา อย.ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ปี 55 เมื่อ 2 พ.ค.55 ณ บก.อย.

พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ นดอ.ปี 55 >>>

 

   พล.อ.ต.ทนงศักดิ์  พวงพ่วงรอด  รอง ผบ.อย.(1) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 55 เมื่อ 1 พ.ค.55 ณ ดย.อย.

พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 53/1 >>>    

 

     พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 53 ผลัดที่ 1 เมื่อ 30 เม.ย.55 ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

 

พิธีรดน้ำขอพร ผบ.อย.และภริยา เนื่องในวันสงกรานต์ อย. >>>

 

   พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย.และภริยา เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ อย. เมื่อ 18 เม.ย.55 ณ บก.อย.

 

พิธีฟังสารของ ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ >>>

 

    พล.อ.ท.อานนท์  จารยะพันธุ์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีอ่านสารของ ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ อย. เมื่อ 17 เม.ย.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)

 

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา >>>  

 

    พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย รอง ผบ.อย.(2) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา  เมื่อ 4 เม.ย.55 โดยมี น.อ.คงศักดิ์  จันทรโสภา  ผบ.บน.1 ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ รร.การบิน จ.นครปฐม >>>

 

    พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  เสธ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ รร.การบิน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 20 – 22 มี.ค.55 โดยมี พล.อ.ต.ศิวเกียรติ์  ชเยมะ  ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 2 จ.ลพบุรี >>>

 

    พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  เสธ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ณ กองบิน 2 จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 มี.ค.55 โดยมี น.อ.นฤพล  จักรกลม  ผบ.บน.2 ให้การต้อนรับ

โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ >>>

 

    พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย.(1)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายให้ความรู้โทษพิษภัยอันตรายจากบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ให้กับข้าราชการ ให้กับข้าราชการ และทหารกองประจำการ อย. เมื่อ 30 มี.ค.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)  โดยวิทยากร จาก สนภ.ทอ.

กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ >>>

 

   น.ท.อนันต์  ชมแก้ว  หน.ผพท.กรก.อย. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ให้กับข้าราชการ และทหารกองประจำการ อย. เมื่อ 28 มี.ค.55 ณ ห้องประชุม อย.(2)  โดยวิทยากร จาก กวป.พอ.

กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ >>>

 

    น.อ.สามารถ  บัวราช  รอง เสธ.อย.(1)  เยี่ยมชมการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ของข้าราชการ อย.โดยคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มาให้บริการฟรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 55  เมื่อ 28 มี.ค.55 ณ บริเวณลานจอดรถ บก.อย.