กิจกรรมในหน่วย

โดย : น.ส.พรพิมล  จันทร์มหา   โทร.2-5059

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 23 จว.อุดรธานี<<<

 

    พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 23 จว.อุดรธานี เมื่อ 24 ธ.ค.56  โดยมี น.อ.ชาติ  ดิถีเพ็ง  รอง ผบ.บน.23 ให้การต้อนรับ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น และ น.ประทวนเลื่อนฐานะ เป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย. เมื่อ 23 ธ.ค.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ(คอมมานโด)เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ เมื่อ 19 ธ.ค.56 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหา ทอ.ปี 56<<<

 

     พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร   ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหา ทอ.ปี 56 เมื่อ 19 ธ.ค.56 ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย.

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ สร.ภูหมันขาว จว.เพชรบูรณ์<<<

 

พล.อ.ต.สุรจิต  สุวรรณทัต   รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.หน่วยในสนาม ณ สร.ภูหมันขาว จว.เพชรบูรณ์ เมื่อ 19 ธ.ค.56  โดยมี น.ท.ธาริน  แก้วเกตุ  ผบ.สร.ภูหมันขาว ให้การต้อนรับ

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร   ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย. ให้กับ ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 56 ผลัดที่ 2 เมื่อ 17 ธ.ค.56 ณ กรม ตอ.รอ.อย.

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 56/2<<<

     พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 56 ผลัดที่ 2 เมื่อ 17 ธ.ค.56 ณ กรม ตอ.รอ.อย.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธิน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 3<<<

 

    พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธิน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 3 เมื่อ 16 ธ.ค.56 ณ ศทย.อย.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ<<<

 

    พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ธนู  ปานสุวรรณ  จก.สบ.ทอ.พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ เมื่อ 16 ธ.ค.56 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. ผู้แทน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กองทัพอากาศ  โดย อย. กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกอาวุธประจำกายเสมือนจริง(Virtual Small-Arms Simulator)  เมื่อ 11 ธ.ค.56 ณ บก.ทอ.

พิธีทำบุญตักบาตรสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล<<<

 

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อ 4 ธ.ค.56  ณ บก.อย.

กิจกรรมการพัฒนาหน่วย เทิดพระเกียรติ<<<

 

   น.อ.ศรัณย์  สมคะเณ  ผบ.กรม ปพ.อย.เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาหน่วย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อ 4 ธ.ค.56 ณ กรม ปพ.อย.

การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของ นศท.ชั้นปีที่ 1- ปีที่ 5<<<

 

     น.อ.วรวุฒิ  ดวงเกตุ  ผอ.กสร.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของ นศท.ชั้นปีที่ 1- ปีที่ 5 ณ ที่ตั้งปกติ เมื่อ 30 พ.ย.56 ณ รร.จอ.ยศ.ทอ. โดยมี น.ท.ชำนาญ  สุขทัศน์  หก.กฝร.ศทย.อย.นำกำลังพล อย.ร่วมทำการฝึก ฯ

การประชุม อย.ประจำเดือน พ.ย.56<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร   ผบ.อย. เป็นประธานเปิดการประชุม อย.ประจำเดือน พ.ย.56 เมื่อ 29 พ.ย.56 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ดย.ทอ.อย.<<<

 

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร   ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย. เมื่อ 28 พ.ย.56 ณ ดย.ทอ.อย.

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีไหว้ครู ดย.ทอ.อย.<<<

 

   น.อ.มนัส  ฤทธิ์รงค์   ผบ.ดย.ทอ.อย. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย. เมื่อ 28 พ.ย.56 ณ ดย.ทอ.อย.

พิธีประดับยศเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย.<<<

 

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวนเลื่อนฐานะ เป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย. เมื่อ 21 พ.ย.56 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ พอ.<<<

 

   พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.ธีระภาพ  เสนะวงษ์  จก.พอ.พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ พอ. เพื่อรับฟังปัญหา, ข้อเสนอแนะ และให้คำแนะนำ ณ แผนกแพทย์ กรก.อย. เมื่อวันที่ 18 พ.ย.56

รับเยี่ยมคำนับ>>>

 

     พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี การ์ดเนอร์ ฮาว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก ในโอกาส ร่วมหารือแนวทางการฝึกร่วมกัน ระหว่าง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐ ฯ ภาคแปซิฟิก เมื่อ 15 พ.ย.56 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. พัน อย. บน.4 จว.นครสวรรค์<<<

     พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน พัน อย. บน.4 จว.นครสวรรค์ เมื่อ 14 พ.ย.56  โดยมี น.อ.เสกสรร  คันธา  ผบ.บน.4 ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. พัน อย. บน.41 จว.เชียงใหม่<<<

     พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน พัน อย. บน.41 จว.เชียงใหม่ เมื่อ 13 พ.ย.56  โดยมี น.อ.คิดควร  สดับ  ผบ.บน.41 ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. พัน อย. บน.46 จว.พิษณุโลก<<<

     พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน พัน อย. บน.46 จว.พิษณุโลก เมื่อ 12 พ.ย.56  โดยมี น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ  ผบ.บน.46 ให้การต้อนรับ

 

ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด ประจำปี 56<<<

 

    พล.อ.อ.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผทค.พิเศษ ทอ.เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด ประจำปี 56 เมื่อ 5 พ.ย.56 ณ พัน 2 กรม ทย.รอ.อย

 

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 9 <<<

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 9 เมื่อ 1 พ.ย.56 ณ ศทย.อย.

พิธีปลดทหาร รุ่นปี 54/2<<<

   พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 54 ผลัดที่ 2 เมื่อ 31 ต.ค.56 ณ กรม ตอ.รอ.อย.

“วันรำลึกมหาอุทกภัย 54 ปี 2556”<<<

 

  พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย., พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย., พล.อ.ต.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผบ.ศทย.อย., น.อ.ชัยยะ  อุปริรัตน์  รอง เสธ.อย. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสงาน “วันรำลึกมหาอุทกภัย 54 ปี 2556” เมื่อ 30 ต.ค.56 ณ สมส.ทอ.ชั้นประทวน ท่าดินแดง โดยมี พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  ผบ.ทอ.พร้อมด้วย คุณจินตนา จั่นตอง นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เป็นประธานในพิธี

“โครงการ อาชีวะ...อาสาทำ ดีตามรอยพ่อ”<<<

    พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษาโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ภายใต้ชื่อ “โครงการ อาชีวะ...อาสาทำ ดีตามรอยพ่อ” ซึ่ง ทอ.ได้รับมอบหมายจาก กรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษาฯ ให้ฝึกอบรมด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนอาชีวะ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 3 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21 – 27 ต.ค.56 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

เปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/57<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/57 เมื่อ 24 ต.ค.56 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร โดยมี หน.นขต.อย., หน.นขต.บก.อย., ผบ.พัน อย.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และ ผบ.พัน อย.กองบินต่างจังหวัด เข้าร่วมสัมมนา ฯ

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กรม ทย.รอ.อย.<<<

 

     น.อ.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  รอง เสธ.อย. ส่งมอบหน้าที่ ผบ.กรม ทย.รอ.อย. ให้กับ น.อ.ธนัญชัย  พึ่งทัศน์  ผบ.กรม ทย.รอ.อย.คนใหม่ ในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กรม ทย.รอ.อย. เมื่อ 22 ต.ค.56 ณ กรม ทย.รอ.อย.

ตรวจเยี่ยม ดย.ทอ.อย.<<<

     พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย. เมื่อ 18 ต.ค.56  โดยมี น.อ.มนัส  ฤทธิ์รงค์  ผบ.ดย.ทอ.อย.ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยม กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.<<<

     พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม กรมปฏิบัติการพิเศษ อย. เมื่อ 9 ต.ค.56  โดยมี น.อ.ศรัณย์  สมคะเณ  ผบ.กรม ปพ.อย.ให้การต้อนรับ

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.<<<

 

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 8 ต.ค.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย.<<<

 

    พล.อ.ต.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผบ.ศทย.อย. รับมอบหน้าที่ ผบ.ศทย.อย. จาก  พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย.ในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย. เมื่อ 3 ต.ค.56 ณ ศทย.อย.

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับ หน.นขต.อย.,หน.นขต.บก.อย.และข้าราชการ อย. เมื่อ 2 ต.ค.56  ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

ให้โอวาทแก่ กำลังพล อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.<<<

 

    พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผทค.พิเศษ ทอ.พร้อมด้วย พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. กล่าวให้โอวาทแก่ กำลังพล อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.ครั้งที่ 2 ปี 56 เมื่อ 1.ต.ค.56

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.อย.>>>

 

    พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์  ผทค.พิเศษ ทอ. ส่งมอบหน้าที่ ผบ.อย. ให้กับ พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. คนใหม่  ในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.อย. เมื่อ 1 ต.ค.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการ สังกัด อย.>>>

 

     พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการ สังกัด อย. เมื่อ 24 ก.ย.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผบ.อย.<<<

 

     พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. รับการอวยพร จาก พล.อ.ต.สุรจิต  สุวรรณทัต  รอง ผบ.อย., ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย หน.นขต.อย.,ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ อย. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อ 23 ก.ย.56 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.<<<

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.ครั้งที่ 2 ปี 56 เมื่อ 17 ก.ย.56 ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ. จว.ลพบุรี

 

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ<<<

 

    พล.อ.ต.สุรจิต  สุวรรณทัต  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโลกเสมือนจริงและสถานการณ์ฝึก:สาระสำคัญของเครื่องช่วยฝึกยุคใหม่ เมื่อ 17 ก.ย.56 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

ผบ.ทอ.และคณะ เยี่ยมชมการสาธิต<<<

 

     พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.และคณะ เยี่ยมชมการสาธิตการบูรณาการระบบเชื่อมโยงข้อมูล การป้องกันฐานบินของ อย. เมื่อ 16 ก.ย.56 โดยมี พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.ให้การต้อนรับ

อวยพรเนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ<<<

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. และ พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย. รับการอวยพรเนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับตำแหน่งใหม่และรับพระราชทานยศสูงขึ้น จาก พล.อ.ต.สุรจิต  สุวรรณทัต  รอง ผบ.อย.พร้อมด้วย หน.นขต.อย.และข้าราชการ อย. เมื่อ 16 ก.ย.56 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9<<<

 

     พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9 ให้กับ กำลังพล ทอ.ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 9 ก.ย.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

บรรยายพิเศษ<<<

 

     พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของ ทอ.ในการรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี 58”   เมื่อ 5 ก.ย.56 ณ รร.วรบุรีอโยธยา จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรจาก ยก.ทอ.เป็นผู้บรรยาย

มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถกิตติมศักดิ์ <<<

 

     พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ คณะอดีตนักศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 3 ก.ย.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีวิ่งสวนสนามของทหารกองประจำการ รุ่นปี 56/1 กรม ปพ.อย.<<<

 

     พล.อ.ต.สุรจิต  สุวรรณทัต  รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีวิ่งสวนสนามของทหารกองประจำการ รุ่นปี 56 ผลัดที่ 1 ในส่วนของ กรม ปพ.อย. เมื่อ 30 ส.ค.56 ณ  ลานเอนกประสงค์ กรม.ตอ.รอ.อย.โดยมีญาติของทหารกองประจำการ ได้มารับชมพิธีวิ่งสวนสนามฯ ครั้งนี้ ประมาณ 200 คน

พิธีปิดการฝึกสนธิกำลัง ปี 56 <<<

 

   น.อ.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  รอง เสธ.อย./ผอ.กอฝ.ฯ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกสนธิกำลัง และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 56 ณ กองบิน 1 จว.นครราชสีมา โดยมี น.อ.ณรงค์  อินทชาติ  ผบ.กองบิน 1 นำกำลังเข้าร่วมการฝึก ฯ เมื่อ 29 ส.ค.56

ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน <<<

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.พร้อมด้วย พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการปล้นยึดอากาศยาน ณ สนามบิน กองบิน 1 จว.นครราชสีมา เมื่อ 28 ส.ค.56 โดยมี น.อ.ณรงค์  อินทชาติ  ผบ.บน.1 ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมการฝึกสนธิกำลัง ปี 56 <<<

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกสนธิกำลัง และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 56  ณ กองบิน 1 จว.นครราชสีมา เมื่อ 28 ส.ค.56 โดยมี น.อ.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  รอง เสธ.อย./ผอ.กอฝ.ฯ และ น.อ.ณรงค์  อินทชาติ  ผบ.บน.1 ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดการฝึกสนธิกำลัง ปี 56 <<<

 

   น.อ.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  รอง เสธ.อย./ผอ.กอฝ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ฯ และส่งมอบกำลังพลเข้าร่วมการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 56 ให้กับ น.อ.ณรงค์  อินทชาติ  ผบ.บน.1 เมื่อ 26 ส.ค.56 ณ กองบิน 1 จว.นครราชสีมา

พิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการข่าว<<<

 

     น.อ.ศักดิ์ชัย  ธุรีวรรณ  รอง ผอ.กยก.บก.อย./ผู้อำนวยการฝึก ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการข่าว เมื่อ 22 ส.ค.56 ณ รร ศูนย์ฝึกอบรมประชานารถ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จว.สระบุรี

 

ผบ.ทอ.เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ พัน 2 กรม ทย.รอ.ฯ>>>

     พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ พัน 2 กรม ทย.รอ.อย. เมื่อ 8 ส.ค.56 โดยมี พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.พร้อมด้วยผู้บังคับระดับสูง อย.ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน ปี 56>>>

 

        พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน แบบ RBS-70  และแบบ QW-2 ปี 56 ณ บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธุ์ เมื่อ 6 ส.ค.56 โดยมี น.อ.ตากเพชร  พินพันธุ์  ผบ.บน.5 ให้การต้อนรับ

เปิดการบรรยายธรรมตามโครงการและแผนงานยาเสพติด>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายธรรมตามโครงการและแผนงานยาเสพติด ของ อย.ปี 56  เมื่อ 5 ส.ค.56 ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี พระราชธรรมวาที ผช.เจ้าอาวาส วัดประยูรวงศาวาส ฯ เป็นพระวิทยากร

จก.จร.ทอ.พร้อมคณะ สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ อย.>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ธานินทร์  กิจสาลี  จก.จร.ทอ.พร้อมคณะ ในโอกาสสรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ อย. เมื่อ 2 ส.ค.56 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.>>>

 

     พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 1 ส.ค.56 ณ ห้องทำงาน ผบ.อย.

 

จก.จร.ทอ.พร้อมคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการ อย.>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ธานินทร์  กิจสาลี  จก.จร.ทอ.พร้อมคณะในโอกาสตรวจการปฏิบัติราชการ อย. เมื่อ 24 ก.ค.56 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธุ์>>>

 

    พล.อ.ต.วงศกร   เปาโรหิตย์   เสธ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ บน.5 จ.ประจวบคีรีขันธุ์ เมื่อ 16 ก.ค.56 โดยมี น.อ.ตากเพชร  พินพันธุ์  ผบ.บน.5 ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพแบบสถานี GPOI >>>

 

   น.อ.จิรวัฒน์   มูลศาสตร์  รอง เสธ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพแบบสถานี GPOI ณ พื้นที่การฝึก บน.2 จ.ลพบุรี เมื่อ 12 ก.ค.56

พิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ให้กับข้าราชการ อย.ที่ขอลาอุปสมบท เมื่อ 11 ก.ค.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ บน.4 จ.นครสวรรค์>>>

 

   พล.อ.ต.ชูชาติ  บุญชัย  รอง ผบ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ บน.4 จ.นครสวรรค์ เมื่อ 9 ก.ค.56 โดยมี น.อ.กฤษฎา  สุพิชญ์  ผบ.บน.4 ให้การต้อนรับ

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 59>>>

 

  พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 59 เมื่อ 5 ก.ค.56 ณ ศทย.อย.

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.>>>

 

   พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 2 ก.ค.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

 

วันพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 56/1>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในงานวันพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 56 ผลัดที่ 1 เมื่อ 28 มิ.ย.56 ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) โดยมีทหาร ฯ และญาติร่วมงานประมาณ 3,800 คน

 

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 2 จ.ลพบุรี>>>

 

   พล.อ.ต.สุรจิต  สุวรรณทัต  รอง ผบ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.ณ กองบิน 2 จ.ลพบุรี ระหว่าง 18 – 20 มิ.ย.56 โดยมี น.อ.นฤพล  จักรกลม  ผบ.บน.2  ให้การต้อนรับ

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.ให้กับ ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 56 ผลัดที่ 1 เมื่อ 11 มิ.ย.56 ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 56/1 >>>

 

     พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 56 ผลัดที่ 1 เมื่อ 11 มิ.ย.56 ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

พิธีประดับปีกแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 เมื่อ 10 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุม อย.(2)

การแข่งขันกีฬาอากาศโยธิน ต้านภัยยาเสพติด>>>

 

    พล.อ.ท.ยุทธนา  สุกุมลจันทร์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอากาศโยธิน ต้านภัยยาเสพติด ให้กับ กำลังพล อย. เมื่อ 6 มิ.ย.56 ณ สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ สร.หาดใหญ่ จ.สงขลา>>>

 

    พล.อ.ต.สุรจิต  สุวรรณทัต  รอง ผบ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.หน่วยในสนาม ณ สร.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 5 มิ.ย.56 โดยมี น.ท.อำนวย  เสือทับ  ผบ.สร.หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ