กิจกรรมในหน่วย

โดย: น.ส.พรพิมล  จันทร์มหา   โทร.2-5059

 

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 57 สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด<<<

 

  พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 57 สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด เมื่อ 5 พ.ย.57 ณ หอประชุมกานตรัตน์.

พิธีประดับเครื่องหมาย<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน สังกัด อย.เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เมื่อ 3 พ.ย.57 ณ ห้องทำงาน ผบ.อย.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 10 <<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 10(คอมมานโด) เมื่อ 30 ต.ค.57 ณ ศทย.อย.

ปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/58 <<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/58 เมื่อ 30 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

ทดสอบวิภาววิสัยให้กับ ผบ.พัน อย.<<<

 

   พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  รอง ผบ.อย. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทดสอบวิภาววิสัยให้กับ ผบ.พัน อย. ณ ที่ตั้งดอนเมือง, ผบ.พัน อย.บน.ต่างจังหวัด และ ผบ.พัน อย.รร.การบิน เมื่อ 30 ต.ค.57 ณ ห้องประชุม อย.(2)

เปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/58<<<

 

  พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานเปิดการสัมมนาสายวิทยาการ อย.ครั้งที่ 1/58 เมื่อ 28 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร โดยมี หน.นขต.อย., หน.นขต.บก.อย.,  ผบ.พัน อย.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และ ผบ.พัน อย.กองบินต่างจังหวัด เข้าร่วมสัมมนา ฯ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ<<<

 

  พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน สังกัด อย.เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เมื่อ 24 ต.ค.57 ณ ห้องทำงาน ผบ.อย.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ตอ.รอ.อย.<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ตอ.รอ.อย. เมื่อ 22 ต.ค.57 โดยมี น.อ.นิวัติ  พูนสิน  ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ทย.รอ.อย.<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ทย.รอ.อย. เมื่อ 21 ต.ค.57 โดยมี  น.อ.ธนัญชัย  พึ่งทัศน์  ผบ.กรม ทย.รอ.อย. ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ปพ.อย.<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ กรม ปพ.อย. เมื่อ 21 ต.ค.57 โดยมี  น.อ.ศรัณย์  สมคะเณ  ผบ.กรม ปพ.อย. ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ดย.ทอ.อย.<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ดย.ทอ.อย. เมื่อ 20 ต.ค.57 โดยมี น.อ.มนัส  ฤทธิ์รงค์  ผบ.ดย.ทอ.อย.ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ศทย.อย.<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ศทย.อย. เมื่อ 20 ต.ค.57 โดยมี พล.อ.ตชัยยะ  อุปริรัตน์  ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการหน่วย(นขต.บก.อย.)<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย.  (นขต.บก.อย.) เมื่อ 14 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

Kuala Lumpur International Tattoo 2014<<<

 

    พล.อ.วรพงษ์  สง่าเนตร  ผบ.สส. ตรวจเยี่ยมนักแสดงกองทัพไทย ในงาน “Kuala Lumpur International Tattoo 2014”(ทอ.มีนักดุริยางค์และนักแสดง ดย.ทอ.อย.จำนวน 71 คน)โดยมี น.อ.เอกศักดิ์  เทภาสิต  รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.ให้การต้อนรับ

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.อย.<<<

 

   พล.อ.อ.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผทค.พิเศษ ทอ. ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. คนใหม่ เมื่อ 1 ต.ค.57 ณ บริเวณหน้า บก.อย.

มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ ทอ.<<<

 

   พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ ทอ.(คอมมานโด)เป็นกิตติมศักดิ์ จาก พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  รอง ผบ.อย. เมื่อ 1 ต.ค.57 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย.<<<

 

   พล.อ.ต.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  เสธ.อย. ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้กับ พล.อ.ต.ชัยยะ  อุปริรัตน์  ผบ.ศทย.อย. คนใหม่ เมื่อ 1 ต.ค.57 ณ ศทย.อย.

พิธีเกษียณอายุราชการ ปี 57<<<

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการ สังกัด อย.ในพิธีเกษียณอายุราชการ ปี 57 เมื่อ 29 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีทำบุญหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน<<<

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีทำบุญหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ 16 ก.ย.57 ณ กรม ทย.รอ.อย.

อวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด<<<

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. รับการอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จาก พล.อ.ต.พีระยุทธ  แก้วไสย  รอง ผบ.อย.พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ อย. เมื่อ 15 ก.ย.57 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9<<<

 

   พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.9 ให้กับ กำลังพล ทอ.ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ จชต. เมื่อ 15 ก.ย.57

พิธีเปิดการฝึกเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB)<<<

 

   น.อ.ชัยยะ  อุปริรัตน์  รอง เสธ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมสนามรบด้านการข่าว(IPB) เมื่อ 4 ก.ย.57 ณ บน.5 จว.ประจวบคิรีขันธุ์

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์<<<

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับ คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 13 เมื่อ 2 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม อย.(2)

ตรวจเยี่ยมการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 57 >>>

 

  พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 57 เมื่อ 20 ส.ค.57 ณ บน.7 จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี น.อ.ดนัย  สินธุชัย  ผอ.กฝอ.ฯ และ น.อ.สฤษฎ์ วุทธีรพล ผบ.บน.7 ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 7 จว.สุราษฏร์ธานี  >>>

 

  พล.อ.ต.พีระยุทธ  แก้วไสย  รอง ผบ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 7 จว.สุราษฏร์ธานี  เมื่อ 18 ส.ค.57  โดยมี น.อ.สฤษฎ์  วุทธีรพล  ผบ.บน.7 ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 57 >>>

 

   น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ อย.ปี 57 เมื่อ 17 ส.ค.57 ณ บน.7 จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี น.อ.สฤษฎ์ วุทธีรพล ผบ.บน.7 นำกำลังพลเข้าร่วมในการฝึกฯ..

กรม ปพ.อย.นำข้าราชการ พัฒนาช่วยเหลือประชาชน >>>

 

  น.ท.วุฒิกร  สุวารี  รอง เสธ.กรม ปพ.อย.นำข้าราชการ ร่วมลงพื้นที่พัฒนาช่วยเหลือประชาชน ณ บริเวณปาก ซ.พหลโยธิน 54/3 และ ซ.พหลโยธิน 62 – 64  เมื่อ 7 ส.ค.57

พิธีรับหมวกทรงอ่อนสีแดงและพบญาติทหารใหม่ ปี 57 ผลัดที่ 1 >>>

 

   น.อ.ศรัณย์  สมคะเณ  ผบ.กรม ปพ.อย.เป็นประธานในพิธีรับหมวกทรงอ่อนสีแดงและพบญาติทหารใหม่ ปี 57 ผลัดที่ 1 เมื่อ 6 ส.ค.57 ณ ลานอเนกประสงค์ กรม ตอ.รอ.อย.

ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ QW-2 >>>

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ QW-2  ณ บน.5 จว.ประจวบคีรีขันธุ์ เมื่อ 5 ส.ค.57  โดยมี น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผบ.บน.5 ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 1 จว.นครราชสีมา <<<

 

   พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 1 จว.นครราชสีมา เมื่อ 5 ส.ค.57  โดยมี น.อ.พลวัตร  อินทรวิเศษ  รอง ผบ.บน.1 ให้การต้อนรับ

เปิดการอบรมแนะนำภาษาอังกฤษ <<<

 

    พล.อ.ต.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิดการอบรมแนะนำภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการชั้นประทวน ก่อนสอบเลื่อนวิทยฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำ 58 ของเหล่า อย.และ ดย. เมื่อ 4 ส.ค.57 ณ ห้องประชุม อย.(2) ดดยมี น.อ.สมชาย  พงศ์พระธานี  เป็นวิทยากร ฯ

จร.ทอ. ติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขการปฏิบัติราชการปี 56 <<<

 

  น.อ.ชัยยะ  อุปริรัตน์ รอง  เสธ.อย. ให้การต้อนรับ น.อ.ประกรณ์พัธณ์  ปัญญวัฒนะ  ผอ.กผค.จร.ทอ. /หน.คณะ จร.ทอ. ติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ตามผลการตรวจการปฏิบัติราชการของ จร.ทอ.ปี 56 เมื่อ 28 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพ GPOI ประจำปี 57<<<

 

   พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพ GPOI ประจำปี 57 ณ สนามฝึก จว.ลพบุรี เมื่อ 24 ก.ค.57

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 2 จว.ลพบุรี <<<

 

พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 2 จว.ลพบุรี ระหว่าง 22 - 24 ก.ค.57  โดยมี น.อ.เศกสรรค์  สวนสีดา  ผบ.บน.2 ให้การต้อนรับ

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง <<<

 

พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ 18 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

สรุปผลของ คณก.การตรวจสอบความพร้อมรบ <<<

 

พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. เป็นประธานสรุปผลของ คณก.การตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ 17 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพรสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ ที่ตั้งดอนเมือง <<<    

 

พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อ 16 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

เปิดการประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ปี 57<<<

 

พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ ปี 57 เมือง เมื่อ 15 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 61<<<

 

   พล.อ.ต.พีระยุทธ  แก้วไสย  รอง ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 61 เมื่อ 27 มิ.ย.57 ณ ศทย.อย.

พิธีอโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา<<<

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีอโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ให้กับข้าราชการ อย.ที่ขอลาอุปสมบท เมื่อ 26 มิ.ย.57 ณ กรม ตอ.รอ.อย.

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 57/1<<<

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 57 ผลัดที่ 1 เมื่อ 17 มิ.ย.57 ณ กรม ตอ.รอ.อย.

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย.<<<

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง อย. ให้กับ ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นปี 57 ผลัดที่ 1 เมื่อ 17 มิ.ย.57 ณ กรม ตอ.รอ.อย.

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี<<<

 

   พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.วิจิตร์  จิตร์ภักดี  ปช.ทอ.พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี เมื่อ 17 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 4 จว.นครสวรรค์>>>

 

  พล.อ.ต.พีระยุทธ  แก้วไสย  รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 4 จว.นครสวรรค์ ระหว่าง 17 - 19 มิ.ย.57  โดยมี น.อ.เสกสรร  คันธา  ผบ.บน.4 ให้การต้อนรับ

มอบกำลังใจทหารอากาศที่ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย >>>

 

  พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย.รับมอบของจาก สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารและกลุ่มนางฟ้าใจดี เพื่อกำลังใจให้แก่ทหารอากาศที่ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในชุดปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชน ทอ. ณ บก.อย.และจุดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของ ทอ. เมื่อ 10 มิ.ย.57

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย. >>>

 

  พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 6 มิ.ย.57 ณ ห้องทำงาน ผบ.อย.

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 56 จว.สงขลา >>>

 

  พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 56 จว.สงขลา ระหว่าง 3 - 5 มิ.ย.57  โดยมี น.อ.ภูวดล  สอนดวงใจ  ผบ.บน.56 ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 46 จว.พิษณุโลก >>>

 

   พล.อ.ต.สุชิน  วรรณโรจน์  รอง ผบ.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 46 จว.พิษณุโลก เมื่อ 19 พ.ค.57 โดยมี น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ   ผบ.บน.46 ให้การต้อนรับ

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด >>>

 

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด อย.จำนวน 239 ทุน รวมเป็นเงิน 728,000.-บาท  เมื่อ 15 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี 55/2 >>>

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 55 ผลัดที่ 2 เมื่อ 30 เม.ย.57 ณ กรม ตอ.รอ.อย. โดยมี น.อ.สมควร  รักดี  ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.ให้การต้อนรับ

ประชุมกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย >>>

   พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย ในโอกาส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 57 ณ หอประชุม ทอ. เมื่อ 29 เม.ย.57

 

พิธีประดับยศ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย.>>>

  พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร สังกัด อย. เมื่อ 28 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม อย.(2)

พิธีมอบทุนการศึกษา “นนอ.วีรพล  สุวรรณทัต” >>>

   พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “นนอ.วีรพล  สุวรรณทัต” ให้กับ นนอ.จำนวน 40 ทุน เมื่อ 24 เม.ย.57 ณ รร.นนก. โดยมี พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย  ผบ.รร.นนก. ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี >>>

   พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. เป็นประธานการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี เมื่อ 22 เม.ย.57 โดยมี น.อ.ไวพจน์  เกิงฝาก  ผบ.บน.21 ให้การต้อนรับ

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 57<<<

    พล.อ.อ.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผทค.พิเศษ ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย.และภริยา เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 57 เมื่อ 10 เม.ย.57 ณ บก.อย

พิธีสมโภชพระไพรีพินาศอากาศโยธิน<<<

 

    พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีสมโภชพระไพรีพินาศอากาศโยธิน(บูรณะปิดทองคำแท้ใหม่) เมื่อ 10 เม.ย.57 ณ มณฑลพิธีหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต ผบ.อย.เป็นผู้อำนวยการในพิธี ฯ และ สมเด็จพระวันรัต  วัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์<<<

 

    พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสมโภชพระไพรีพินาศอากาศโยธิน(บูรณะปิดทองคำแท้ใหม่) เมื่อ 10 เม.ย.57 ณ มณฑลพิธีหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 9<<<

 

    พล.อ.อ.ธงชัย  แฉล้มเขตร  ผช.ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 9 เมื่อ 8 เม.ย.57 ณ ศทย.อย. โดยมี พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย.ให้การต้อนรับ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร อย.<<<

 

    พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 4 เม.ย.57 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.อย.>>>

 

    พล.อ.อ.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผทค.พิเศษ ทอ. ส่งมอบหน้าที่ ผบ.อย. ให้กับ พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต  ผบ.อย.คนใหม่ ในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.อย. เมื่อ 2 เม.ย.57 ณ บริเวณหน้า บก.อย.

ตรวจเยี่ยม ศทย.อย.<<<

 

    พล.อ.ท.วรฉัตร   ธารีฉัตร   ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ศทย.อย. เมื่อ 31 มี.ค.57  โดยมี พล.อ.ต.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์  ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมกองร้อยสุนัขทหาร กรม ปพ.อย.<<<

 

พล.อ.ท.วรฉัตร   ธารีฉัตร   ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมกองร้อยสุนัขทหาร กรม ปพ.อย.เมื่อ 31 มี.ค.57  โดยมี น.อ.ศรัณย์  สมคะเณ  ผบ.กรม ปพ.อย.ให้การต้อนรับ

พิธีเบิกเนตร และยกฉัตรพระไพรีพินาศอากาศโยธิน<<<

 

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเบิกเนตร และยกฉัตรพระไพรีพินาศอากาศโยธิน เมื่อ 26 มี.ค.57 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ เป็นประธาน, เจ้าคุณพรหม วัดเครือวัลย์, เจ้าคุณราช วัดโบสถ์, พระเทพวราลังการ วัดพระศรี ฯ และพระสงฆ์อีก 6 รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน<<<

 

   น.อ.ชัยยะ  อุปริรัตน์ รอง  เสธ.อย. ให้การต้อนรับ น.อ.สุทัศน์  แสงเดชะ  รอง จก.กง.ทอ.ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงินหน่วย เมื่อ 25 มี.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

คณะ นนอ.เยี่ยมชมกิจการ อย.<<<

 

   พล.อ.ต.วงศกร  เปาโรหิตย์  เสธ.อย. เป็นประธานต้อนรับ คณะ นนอ.เยี่ยมชมกิจการ อย. เมื่อ 24 มี.ค.57 ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเป็นกิตติมศักดิ์<<<

 

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ(คอมมานโด)เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ให้กับข้าราชการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อ 24 มี.ค.57 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเจริญจรัมพร

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ สร.สมุย<<<

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ในสนาม ณ สร.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 19 มี.ค.57 โดยมี น.ท.ศิวศิษฏ์  ตันสงวน  ผบ.สร.สมุย ให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความพร้อมรบ ณ สร.ภูเก็ต<<<

   พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.ในสนาม ณ สร.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อ 18 มี.ค.57 โดยมี น.ท.วีระยุทธ  วัชสินธุ์  ผบ.สร.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ <<<

    พล.อ.ท.วรฉัตร  ธารีฉัตร  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ ให้กับกำลังพล ทอ.ที่จะไปปฏิบัติภารกิจที่ จชต. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม อย.(๒)