เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา.... INTRANETWEB BROADเกี่ยวกับหน่วยหน้าแรก
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
-  ข้อบังคับ กห.ปี 2528
-  ข้อบังคับว่าด้วยการเคารพ
-  คำถวายรายงาน

คำถวายรายงานใหม่

ข่าวอากาศโยธิน...ก่อนหน้า....
ภาพกิจกรรม...ก่อนหน้า...
  หน่วยขึ้นตรง อย. หน่วยในสายวิทยาการ
 - ศูนย์การทหารอากาศโยธิน  - แผนกกีฬาโดดร่มเหินเวหา ทอ.  - พัน อย.กองบิน 21
 - กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.  - พัน อย.กองบิน 1  - พัน อย.กองบิน 23
 - กรมทหารอากาศโยธิน รอ.อย.  - พัน อย.กองบิน 2  - พัน อย.กองบิน 41
 - กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รอ.อย.  - พัน อย.กองบิน 4  - พัน อย.กองบิน 46
 - กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย.  - พัน อย.กองบิน 5  - พัน อย.กองบิน 56
 - สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.  - พัน อย.กองบิน 7  - พัน อย.รร.การบิน ฯ
 

สารสนเทศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

โทร 0 2534 6366 , 2-6366

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 0 2534 5059 , 2-5059