สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ  โรงเรียนการบิน

tile2635

 

            พลอากาศตรี สุระสีห์  สิมะเศรษฐ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานสรุปผลคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองทัพอากาศ ณ  โรงเรียนการบิน  เมื่อ ๖ มี.ค.๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส   จันทร์แดง  รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน   เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ

           ในโอกาสเดียวกันนี้ พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้มอบหมายให้ พลอากาศตรี สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานคณะฯ มอบรถจักรยาน และอุปกรณ์การกีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านทะเลบก และโรงเรียนวัดโพธิ์งาม อีกด้วย

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20190320
  การประชุมหาแนวทางการปฏิบัติตามสั่งการปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างยุทธภัณฑ์
 • A20190315
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • A20190315-2
  พิธีมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ ตําบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี
 • A20190315-3
  พิธีรับมอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20190315-4
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ สมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • A20190315-5
  พิธีปิดหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • C20190320
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • C20190320-2
  กองทัพอากาศ กําหนดจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ
 • D20190315
  พิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190304
  โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
 • C20190227
  พิธีเปิดโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • C20190205
  ​กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • B20190318
  ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 • B20190318-2
  การฝึกส่งกําลังบํารุงกองทัพอากาศ (LOG EX 2019)
 • B20190315
  กิจกรรมชุมชุนสัมพันธ์ การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๙
 • B20190315-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ เข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ป่า
 • B20190315-3
  กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
 • B20190314
  แสดงความยินดีแก่ครูการบิน ที่ทําการครบ ๑,๐๐๐, ๒,๐๐๐ และ ๓,๐๐๐ ชั่วโมงบิน
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.