สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบฯ ณ  โรงเรียนการบิน

tile2635

 

            พลอากาศตรี สุระสีห์  สิมะเศรษฐ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานสรุปผลคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองทัพอากาศ ณ  โรงเรียนการบิน  เมื่อ ๖ มี.ค.๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส   จันทร์แดง  รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน   เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ

           ในโอกาสเดียวกันนี้ พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้มอบหมายให้ พลอากาศตรี สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานคณะฯ มอบรถจักรยาน และอุปกรณ์การกีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านทะเลบก และโรงเรียนวัดโพธิ์งาม อีกด้วย

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20190507
  วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบปีที่ ๖๖
 • A20190507-2
  เสนาธิการทหารอากาศบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดกําลังรบ"
 • A20190429
  กองทัพอากาศประชุมวางแผนขั้นปลาย (FPC) เตรียมทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ
 • A20190423
  การประชุมฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • A20190419
  วันคล้ายวันสถาปนากรมช่างอากาศ ปีที่ ๙๗
 • A20190411
  รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๒
 • D20190514
  ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • C20190516
  การประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190423
  กองทัพอากาศ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่่ ๑๒
 • B20190430
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารในพระองค์
 • C20190205-3
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20190320
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • C20190320-2
  ๙ เมษายน วันกองทัพอากาศ
 • B20190523
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๔
 • B20190507-2
  รองนายกรัฐมนตรีมอบโล่แก่ กองบิน ๔ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๑
 • B20190515
  ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๗
 • B20190512
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอัคคีภัย
 • B20190514
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓
 • B20190512-2
  การประชุม Gripen Logistics Improvement Program (GLIP) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.