รอง ผบ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบฯ หน่วย ทอ.ในสนาม ณ สร.ภูเขียว  จว.สกลนคร

IMG 0635 tile

      

         พลอากาศตรี สมควร  รักดี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ สถานีรายงานภูเขียว  จังหวัด สกลนคร  เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศโท จักรกฤช  มนตรี  ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว  นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20190411
  รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๒
 • A20190410
  กิจกรรมวันสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒
 • A20190409
  งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพอากาศ
 • A20190409-2
  เอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • A20190409-3
  พิธีรับมอบหน้ากากอนามัย N95 สําหรับป้องกันฝุ่นละออง
 • A20190404
  พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๕
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • C20190205-3
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20190320
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • C20190320-2
  ๙ เมษายน วันกองทัพอากาศ
 • D20190315
  พิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190304
  โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
 • C20190227
  พิธีเปิดโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • B20190418
  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินที่ทําการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
 • B20190411
  ​วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๒ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 • B20190411-2
  พิธีมอบหนังสือรับรองและปิดการศึกษา หลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๑๐
 • B20190409
  พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ “เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน” ประจําปี ๒๕๖๒
 • B20190403-2
  ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ณ กองบิน ๔๑
 • B20190403
  โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจรก่อนเทศกาลสงกรานต์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.