พิธีปิดหลักสูตร ส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ ๗๑

IMG 97391 tile

 

          พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๗๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

         โดยมี พลอากาศตรี แมน ปิยะอิศรากุล เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, พลอากาศตรี ศรัณย์ สมคะเณ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ ฯ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมในพิธีฯ

          การศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๗๑ ใช้ระยะเวลาการศึกษา ๕ สัปดาห์(๒ พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๒ (เหล่า อย., สห.)จำนวน ๑๐๙ คน เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน ๓๐ คน และสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ๒ คน, กองทัพบก ๒ คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒ คน รวมผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด ๑๔๕ คน สอบผ่านตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร จำนวน ๑๒๓ คน สอบไม่ผ่านจำนวน ๒๒ คน

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ

23 กรกฎาคม 2562

 • A20190718
  พิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019
 • A20190718-2
  การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๒
 • A20190716
  กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • A20190716-2
  พระราชกระแสทรงชมเชย
 • A20190713
  การแข่งขันการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • A20190712
  กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบินที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่และกําหนดพิธีบําเพ็ญกุศล

23 กรกฎาคม 2562

 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒
 • D20190514
  ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

23 กรกฎาคม 2562

 • C20190712
  ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • C20190702
  ขอเชิญร่วมงานงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190701
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาชิกสวัสดิการกองทัพอากาศ
 • C20190626
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
 • C20190624
  กองทัพอากาศ กำหนดเรียกกำลังพลสำรอง เพื่อปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20180607
  ๑๓ มิถุนายน วันที่ระลึกวันคล้ายวันทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานาร "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ"

23 กรกฎาคม 2562

 • B20190715
  การฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • B20190712
  หน่วยมิตรประชากองบิน ๒๓ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการพี่น้องประชาชน
 • B20190709
  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการพี่น้องประชาชน
 • B20190709-2
  กองทัพอากาศเมียนมา เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • B20190708
  พิธีแสดงความยินดีในการตรวจซ่อมเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725)
 • B20190705
  พิธีมอบเหรียญรางวัลตะกร้อกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจําปี ๒๕๖๒ พิธีมอบเหรียญรางวัลตะกร้อกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจําปี ๒๕๖๒
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.