พิธีปิดการแข่งขัน กีฬากระโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒

timeline 25620616 092246 tile

 

         นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน กีฬากระโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพลรบพิเศษที่ ๑ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

        โดยกองทัพอากาศ ได้รับถ้วยรางวัลดังนี้

         - รองชนะเลิศอันดับ ๑  ทีมหมู่แม่นยำหญิงกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

         - รองชนะเลิศอันดับ ๒  ทีมหมู่แม่นยำหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

          - รองชนะเลิศอันดับ ๒  เกาะหมู่4way กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20191013
  พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 • A20191011
  พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดํารงตําแหน่ง ประจําปี ๒๕๖๓
 • A20191010
  กองทัพอากาศร่วมประชุมรับทราบสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ และพิธีปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผาลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี
 • A20191009-2
  ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๕
 • A20191009-3
  กองทัพอากาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
 • A20191009-4
  การร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ และการประชุมวางแผนขั้นต้น (Initial Planning Conference : IPC)
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒
 • D20190514
  ขอเชิญข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • C20191007
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20190925
  พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20190924
  งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190923
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน ทอ. และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน น.๑๔๒-๖๑-๑
 • C20190829
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว จำนวน ๑๕ อัตรา
 • B20191007
  ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสวันครบ ๓๓ ปี
 • B20191004
  พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖
 • B20191003
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
 • B20191002
  พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๗
 • B20191002-2
  พีธีรับ - ส่งหน่าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑
 • B20191002-3
  พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมช่างอากาศ
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.