เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา INTRANETWEB BROADเกี่ยวกับหน่วยหน้าแรก

การจัดหน่วย

อดีตผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งหน่วย

แผนที่

ภารกิจ

หน่วยขึ้นตรง

กองบัญชาการ

กองยุทธการ

กองกำลังพล

กองส่งกำลังบำรุง

กองข่าว

งบประมาณ

แผนกธุรการ

นายทหารพระธรรมนูญ

ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

กรมทหารอากาศโยธิน

กรมทหารต่อสู้อากาศยาน

กรมปฏิบัติการพิเศษ

กองดุริยางค์

กองบิรการ

แผนกการเงิน

แผนกสื่อสาร

แผนกสรรพาวุธ

 

lสาสารสนเทศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  โทร. 0 2534 6366 , 2-6366