ประกาศ – คำสั่ง

 โดย ร.อ.สุนทร คำตัน  2-4870

วันที่

รายการ

หมายเหตุ

 

 

This line for next day. 

30 มิ.ย.58

อัตราค่าเช่าบ้าน (เริ่มใช้ 1 เม.ย.54) ดาวน์โหลด.jpg

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ

19 มี.ค.56

ตรวจสอบข้อมูลหักเงินบ้านพักข้าราชการ

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ

9 ส.ค.55

แจ้งการกันเงินและผัดส่งใบสำคัญ

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ

04 พ.ค.55

การตรวจเยี่ยมสายวิทยการการเงิน

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ

29 ก.พ.55

แบบลดหย่อนภาษี กรอกส่งให้ ผกง.อย.ไม่เกิน 12 เม.ย.55

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ

1 ก.ย.54

แจ้งการดูสลิปเงินเดือน

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ

4 ส.ค.54

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการ

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ

29 ก.ค.54

ข้อควรปฏิบัติด้านการเงิน

แจ้งให้ทราบและปฏิบัติ