9 เม.ย.61

    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 อัตรา)

14 มี.ค.61

    ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว Borfai Family Rally #1

16 .ค.61

    รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก (ขั้นสุดท้าย) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

22 ธ.ค.60

    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  (ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ผกง.อย.)

22 ธ.ค.60

    รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ขั้นที่ 1 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง)

15 ธ.ค.60

    แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อย. รุ่นที่ 69

15 .ค.60

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

14 ธ.ค.60

    กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ 61 เพิ่มเติมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง)

22 .ย.60

    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

27 .ค.60

    ปิดรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการ อย.

16 .ค.60

    สำเนาแจกจ่าย ขออนุมัติใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.2560

17 .ค.60

    ขอเชิญร่วมงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์ ครั้งที่ 1

14 .ค.60

    สหกรณ์ออมทรัพย์ อย. แจ้งสำหรับการขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้กับบุตร  

6 .ค.60

    ผลการสอบคัดเลือก น.ทหารประทวน เลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย.,ดย. ปีงบประมาณ 61

23 มิ.ย.60

    ประชาสัมพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพทย์ทหาร

13 มิ.ย.60

    แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่น 13

2 มิ.ย.60

    รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก น.ทหารประทวน เลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย.,ดย. ขั้นที่ 1

3 .ค.60

    รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก น.ทหารประทวน เลื่อนเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย.,ดย.

28 เม.ย.60

    แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อย. รุ่นที่ 67  

26 เม.ย.60

    แจ้งกำหนดการสอบเลื่อนฐานะน.ประทวนเป็นน.สัญญาบัตร เหล่า อย.,ดย.

11 เม.ย.60

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้เงินฉุกเฉิน ประจำเดือน เม.ย.60

7 เม.ย.60

    ประชาสัมพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ

8 มี.ค.60

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้เงินฉุกเฉิน ประจำเดือน มี..60

1 .พ.60

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้เงินฉุกเฉิน ประจำเดือน ก.พ.60

5 .ค.60

    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง นักแสดง กดต.ดย.ทอ.อย.)

22 .ค.59

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ

21 .ค.59

    แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อย. รุ่นที่ 67

29 พ.ย.59

    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป  

4 พ.ย.59

    กำหนดการยื่นเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน / การชำระเงินทุกประเภท ประจำเดือน พ.ย.59 

23 ก.ย.59

    แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 12

29 ส.ค.59

    ประกาศผลสอบคัดเลือก หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 12

16 ส.ค.59

    ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. (ขั้นสุดท้าย) ปีงบประมาณ 60

12 ก.ค.59

    ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. ขั้นที่ 1 ปีงบประมาณ  60

8 พ.ค.59

    แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่น 12

7 พ.ค.59

    รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. ปีงบประมาณ 60

3 พ.ค.59

การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. ปีงบประมาณ 60

21 เม.ย.59

แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อย. รุ่นที่ 65

8 ธ.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างปูน

17 พ.ย.58

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างปูน

20 ส.ค.58

ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. และ ดย. ขั้นสุดท้าย ปี 59

17 ก.ค.58

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย.และเหล่า ดย.

13 ก.ค.58

ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. และ ดย. ขั้นที่ 1 ปี 59

9 ก.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างปูน

7 ก.ค.58

แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 11

2 ก.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างปูน

24 มิ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

9 มิ.ย.58

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

8 มิ.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย., ดย. งบปี 59 

20 พ.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ช่างปูน)

1 พ.ค.58

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างปูน