logo sfc 

 ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

       

 

 

             84402

                พลอากาศตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์

       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

         CDC46A7439081

                 พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

 

 P20211026 063

พลอากาศตรี ศรัณย์  สมคะเณ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

   

 

 

  006 1114 85

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย ธุรีวรรณ

 รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 0B808DCE 2912 4D35 8D87 1A1BB9D5968C

พลอากาศตรี ดนัย  สินธุชัย

เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

  

 

Deputy Chief of Staff 64. 11x14 ok 

 นาวาอากาศเอก พันเทพ  เนียมพลอย

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

** คลิกขวา Save image as ... เพื่อดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่