logo sfc 

 ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

       

 

                00 1114

                     พลอากาศตรี สรรพชัย  ศิลานิล

       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

         4534BF36 47A4 43A0 9229 F7087385A6EE

                    พลอากาศโท สมควร  รักดี

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

EA674AD4 698F 46A7 8B0D F1079921648A

พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

   

 

 

  006 1114 85

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย ธุรีวรรณ

 รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 0B808DCE 2912 4D35 8D87 1A1BB9D5968C

พลอากาศตรี ดนัย  สินธุชัย

เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

  

 

Deputy Chief of Staff 64. 11x14 ok 

 นาวาอากาศเอก พันเทพ  เนียมพลอย

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

** คลิกขวา Save image as ... เพื่อดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่