หน่วยงานในสายวิทยาการอากาศโยธิน

  

 

 หน่วยขึ้นตรง อย.

 

หน่วยในสายวิทยาการ

logoSFTC  ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
skydrive แผนกกีฬาโดดร่มเหินเวหา ทอ.    wing 21   พัน อย.กองบิน 21              
 logo SOR   กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.   kwing 1  พัน อย.กองบิน 1    Kwing 23   พัน อย.กองบิน 23
logoทย.รอ กรมทหารอากาศโยธิน รอ.อย.    wing 2  พัน อย.กองบิน 2    Kwing 41   พัน อย.กองบิน 41
logo ตอ.รอ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รอ.อย.   
  wing 4 พัน อย.กองบิน 4   kwing 46   พัน อย.กองบิน 46
logoดย.ทอ กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย.   Kwing 5 พัน อย.กองบิน 5    Kwing 56   พัน อย.กองบิน 56
 sahakorn  สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.    Kwing 7  พัน อย.กองบิน 7    fts  พัน อย.รร.การบิน