ประกาศ/ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

  28 ต.ค.65  แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 15 (หน่วยนอก ทอ.) NEW5
  28 ต.ค.65  แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 15 (หน่วยใน ทอ.) NEW5
  7 ก.ค.65 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 66 เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์
 ขั้นสุดท้าย
  23 มิ.ย.65 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอก และ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ
เหล่าทหารอากาศโยธิน จำพวกอากาศโยธิน จำพวกทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน จำพวกปฏิบัติการพิเศษ และ เหล่าทหารดุริยางค์
จำพวกทหารดุริยางค์ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  
 9 มิ.ย.65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ   
31 พ.ค.65 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์
ปีงบประมาณ 2566  
26 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป)  
11 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  (เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป)
11 เม.ย.65  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์
ปีงบประมาณ 2566  
11 เม.ย.65 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
10 มี.ค.65 งานพิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวลากองทัพอากาศ ประจำปี 2565 
19 ม.ค.65 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าเอก และ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ เหล่าทหารอากาศโยธิน จำพวกทหารอากาศโยธิน จำพวกทหารป้องกันต่อสู้อากาศยาน จำพวกทหารปฏิบัติการพิเศษ และ เหล่าทหารดุริยางค์ จำพวกทหารดุริยางค์ ปีงบประมาณ 2565 
6 ก.ย.64 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์
 (ขั้นสุดท้าย) ปีงบประมาณ 2565 
23 ก.ค.64 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ปีงบประมาณ 2565ขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ) 
22 ก.ค.64 ประกาศเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
31 มี.ค.64  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์
ปีงบประมาณ 2565 
11 ม.ค.64  แจ้งงดการเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 75