จก.จร.ทอ.และคณะ สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ อย.

IMG 9018 tile

 

          พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เข้ารับฟังการสรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง  เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นประธานคณะสรุปผลฯ  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.