พิธีปิดการแข่งขัน กีฬากระโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒

timeline 25620616 092246 tile

 

         นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน กีฬากระโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพลรบพิเศษที่ ๑ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

        โดยกองทัพอากาศ ได้รับถ้วยรางวัลดังนี้

         - รองชนะเลิศอันดับ ๑  ทีมหมู่แม่นยำหญิงกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

         - รองชนะเลิศอันดับ ๒  ทีมหมู่แม่นยำหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

          - รองชนะเลิศอันดับ ๒  เกาะหมู่4way กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.