ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

img 0951 tile

 

 

 

         พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานรวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

       โดยมี นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ และมี นาวาอากาศโท วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล เป็นผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.