พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

B20190 tile

           พลเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์ นายทหารปฏิบัติการประจําสํานักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้แก่ พลอากาศตรีสุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.