ผบ.อย.มอบเสื้อกีฬา และรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทาง(Virtual Run) ก้าวสู่ ๗๔ ปี อย.

080664 มอบเสอวง ๒๑๐๖๐๙ tile

 

                  พลอากาศโท สมควร รักดี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกีฬา และรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทาง(Virtual Run) ก้าวสู่ ๗๔ ปี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
                  โดยมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการวิ่งจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๘ คน รวมระยะเวลาทางตลอดกิจกรรมทั้งหมด ๘,๙๕๔.๘ กิโลเมตร

ผลการแข่งขัน รางวัลพิเศษ เพศชาย อายุมากกว่า ๕๐ ปี ได้แก่
                  อันดับ ๑ นาวาอากาศตรี วิชัย แย้มภู สังกัด แผนกสื่อสาร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๔๘๑.๓ กิโลเมตร
                  อันดับ ๒ นาวาอากาศโท อรุณ สมหวัง สังกัด สำนักงานรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๓๘๐.๕ กิโลเมตร
                  อันดับ ๓ พลอากาศตรี ธนัญชัย พึ่งทัศน์ สังกัด สำนักงานรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินรวมระยะทาง ๒๖๘.๗ กิโลเมตร
                               เรืออากาศโท ปฏิวัติ ลววรรณา สังกัด สำนักงานรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๑๙๑.๑ กิโลเมตร
                               เรืออากาศโท นิรุตติ์ อ่อนระยับ สังกัด แผนกสรรพาวุธ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๑๘๓.๗ กิโลเมตร

ผลการแข่งขัน รางวัลพิเศษ เพศชาย อายุน้อยกว่า ๔๐ ปี ได้แก่
                  อันดับ ๑ พันจ่าอากาศเอก อรรถพล ช่วยพันธ์ สังกัด สำนักงานรองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๑,๒๐๐ กิโลเมตร
                  อันดับ ๒ จ่าอากาศโท สุรศักดิ์ คะแนนศิลป์ สังกัด แผนกการเงิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๒๖๙.๕ กิโลเมตร
                  อันดับ ๓ พันจ่าอากาศเอก อัครพล อรุณสว่าง สังกัด กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินรวมระยะทาง ๒๒๙.๕ กิโลเมตร
                               พันจ่าอากาศตรี ณัฐวุฒิ อัจฉริยากรกุล สังกัด แผนกสื่อสาร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๒๐๕.๕ กิโลเมตร
                               เรืออากาศตรี จิรัฐ วินิจ สังกัด กองกำลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๘๗.๘ กิโลเมตร

ผลการแข่งขัน รางวัลพิเศษ เพศหญิง ได้แก่
                  อันดับ ๑ นาง สุธานี โรจนโพธิ์ สังกัด แผนกการเงิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๙๙๙.๔ กิโลเมตร
                  อันดับ ๒ นาง จตุพร เหมือนเผ่า สังกัด แผนกการเงิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๔๗๑.๖ กิโลเมตร
                  อันดับ ๓ พันจ่าอากาศเอกหญิง พิรานันท์ ธเนษฐ สังกัด แผนกการเงิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินรวมระยะทาง ๔๔๔.๔ กิโลเมตร
                               จ่าอากาศเอกหญิง ลูกน้ำ รอดนวล สังกัด แผนกการเงิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๓๓๓.๓ กิโลเมตร
                               พันจ่าอากาศตรีหญิง นุชนารถ ดวงตั้ง สังกัด สำนักงานรองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รวมระยะทาง ๒๖๐ กิโลเมตร

 

ผู้รับผิดชอบ: น.ต.หญิง ธัชรินทร์ พิมพ์ทนต์
ผู้ส่งข่าว/ภาพ: จ.อ.หญิง พิชชานันท์ จันทร์มหา
ปชส.อย.โทร.๒-๕๐๕๙, ๐๘๙๕๒๙๘๒๘๒

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20210611
  กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
 • A20210610
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น ๑
 • A20210609
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210609-2
  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ มิติทางอากาศ และอวกาศ
 • A20210609-3
  ปลื้มปีติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR
 • A20210609-4
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210514
  ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210506
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้​ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘
 • B20210611
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง
 • B20210610
  พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ในส่วนของกรมสารบรรณทหารอากาศ
 • B20210609
  กองบิน ๗ จัดซื้อข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 • B20210609-2
  กองบิน ๕ จัดกิจกรรมกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติ COVID-19
 • B20210608
  กองบิน ๕ จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day
 • B20210607
  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกองประจำการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.

 

คลิกเพื่อดูเอกสาร
คลิกเพื่อขยาย
คลิกเพื่อขยาย