ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

LINE ALBUM 280665

                      พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญและดูแลความเป็นอยู่ของข้าราชการ และทหารกองประจำการ พร้อมเยี่ยมชมอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย
โดยมี พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

                       ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นได้ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมีข้อความว่า “หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยกำลังรบภาคพื้นที่สำคัญที่สุดของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ที่สำคัญคือการปกป้องฐานบินและเครื่องบินให้มีความปลอดภัย จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการทุกระดับ ทุกคน มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของตน ทั้งช่วยกันรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนี้ ไว้ให้มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป”

                       จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ประกอบด้วย การแปลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ คนคุณภาพ (Quality People) ข้อมูลและการข่าวที่มีคุณภาพ (Superior ISR) กำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ (Cutting Edge Air Operations) ระบบส่งกำลังบำรุงที่ลื่นไหล (Uninterrupted Logistics) เชื่อมโยงและช่วยเหลือประชาชน (Quality Civic Actions) และข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ (Supreme Morale) ตลอดจนแผนพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้แก่ แผนพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพล แผนพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาและการฝึก และแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ของหน่วย
                       นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ตรวจเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่และพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการด้วย
 
 
 
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20220817
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ​
 • B20220812
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • A20220812-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • A20220512-2
  กองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • A20220812-3
  กองทัพอากาศ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 • A20220809
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220804
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ "มีภารกิจตรวจคัดเลือก ศิษย์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • D20220705
  การรับสมัครและแจ้งกำหนดการทดสอบ โครงการพัฒนาด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ น.ประทวน
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • D20220531
  ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกองทัพอากาศ สั่งซื้อมังคุดช่วยเหลือชาวสวนจากภาคตะวันออก
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220803
  โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ
 • C20220803-1
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์
 • C20220803-2
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดย ศูนย์บริการวัคซีน กองทัพอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับกำลังพล ทอ. เเละ ข้าราชการบำนาญ ทอ.
 • C20220803-3
  หน่วยเคลื่อนที่ ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมออกปฏิบัติการ "ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย" ในเดือน สิงหาคม 2565 เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงวิกฤต Covid-19
 • C20220801
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สถานที่ราชการของ ทอ.ประจำปี ๖๕
 • C20220609
  ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็น"ผู้ให้"ด้วยการบริจาคโลหิต ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022)
 • B20220816
  กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม New Gen New Media "เสวนาคนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย"
 • B20220814
  กองทัพอากาศ ร่วมกับ กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการฝึกผสม Falcon Strike 2022
 • B20220814-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย
 • B20220813
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ สนับสนุนการขนย้ายเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย
 • B20220809
  กองบิน ๔๑​ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • B20220809-2
  จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบรอยยิ้มให้เด็กเล็ก
แจ้งเตือนข่าวสาร

 

คลิกเพื่อขยาย
คลิกเพื่อดาว์นโหลด คู่มือการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตาม PDPA
คลิกเพื่อดาว์นโหลด แนวทางการปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
คลิกเพื่อขยายภาพใหญ่