กิจกรรม เดิน- วิ่ง AIR FORCE BAND MINI MARATHON 2023

S 34930705 tile

                 พลอากาศโท ธนัญชัย พึ่งทัศน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่ง AIR FORCE BAND MINI MARATHON 2023 ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
                 กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ โดย นาวาอากาศเอก ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้กำลังพลมีความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
                 โดยมี พลอากาศตรี ศักดิ์ชัย ธุรีวรรณ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธินฯ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

 

 

 *******************************************

 

"เราจะดูแลน้องๆ ทุกนายให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัว"

กองทัพอากาศพร้อมที่จะสร้างวินัย ปลูกจิตสำนึกสร้างคนดีสู่สังคม พร้อมความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นเหมือนครอบครัว

 

 

"บรรยากาศ การเยี่ยมญาติน้องทหารใหม่รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2"

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

- SFC HOT NEWS -

แจ้งเตือนข่าวสาร

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • B20230325
  เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขึ้นแท่นประดิษฐาน
 • B20230325-1
  เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่นักเรียน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในการสอบวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๖
 • A20230322-3
  เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
 • A20230322-4
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาของสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖
 • A20230321
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • A20230321-6
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • D20230324
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 65 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 29 มีนาคม - 30 เมษายนนี้
 • D20230323
  5 ขั้นตอนในการปฏิบัติ ในการสอบภาควิชาการ (นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ)
 • D20230320
  หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ประจำปี 66 สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และบุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-20 เมษายน 66
 • D20230323-3
  ​ขอเชิญชม บรรยากาศการจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ
 • D20230323-4
  ​ขอเชิญข้าราชการกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมฝากบ้านไว้ สห.ทอ.
 • D20230323-5
  วิทยาลัยการทัพอาก​าศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เสวนาวิชาการ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
 • C20230323
  ​คลินิกวัคซีน รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
 • C20230323-1
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ งดการตรวจ
 • C20230320
  ​ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันไตโลก
 • C20230316
  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย รับสมัครผู้สูงอายุ 60ปี ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ “น้องช้างทำมือ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการมือเกร็ง ณ ห้องฉีดวัคซีน โรงอาหารชั้น2 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)
 • C20230316-1
  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง สำหรับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 66
 • C20230315
  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด
 • B20230324-5
  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ เป็นประธานการปฏิบัติงานหน่วยมิตรประชา ทอ.รอบที่ตั้งดอนเมือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ณ ฤทธิยะวรรณาลัย 2
 • B20230324
  สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทอ. ณ บริเวณ ถนนเดชะตุงคะ (จาก ด้านหน้า รพ.สีกัน จนถึง ตลาดต้นไม้ ทอ. ทุ่งสีกัน)
 • B20230324-2
  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม (ครบ ๑๓๖ ปี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 • B20230324-3
  ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการจิตอาสา ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิต
 • B20230324-6
  กองบิน ๕ จัดจิตอาสา ๙๐๔ และกำลังพลจิตอาสา ดูแลประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • B20230324-8
  กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย